Sedna Satın Alma

advertisement
Sedna Satın Alma
Çok fonksiyonlu satın alma işlemleri yapmanıza imkan tanıyan Sedna Satın Alma, sisteme daha önce kayıt edilmiş
sözleşmelerden fiyatları kullanarak sizlere zaman kazandıracaktır.
Aylık ya da dönemsel ihale çalışmalarınız sistemden elektronik onay aşamalarından geçerek sözleşmelere
dönüştürülebilir.
Satın alma talepleri Teklif Toplama, Sözleşmeli Alım ve Sipariş seçenekleri ile ayrı onay süreçlerine tabi
tutulabilirler. Ürünler için son beş alım faturası bilgisine ulaşılabilen bilgi ekranı mevcuttur. Seçilen carilerden fiyatlar
girildikten sonra avantaj sütununda en uygun satıcı bilgileri oluşur. Uygun fiyat dışında bir seçim yapıldığında sistem
sizi uyarır.
Satın alma sürecinin her aşamasındaki yetkili onayladıkça akışa devam edilir. Her onayda daha sonraki
seviyedeki yetkiliye onaylaması gereken satın alma işlemleri olduğuna dair otomatik bilgi maili atılır.
İşletmelere göre ayarlanabilen onay sürecinden sonra seçilen carilere siparişler oluşur. Mail ya da faks ile istenilen
satın alma şartlarını bildiren sipariş formu gönderilir. Onaylanmış olan siparişler fatura üzerinden çağrılarak sisteme
kayıt edilir. Faturanın sipariş bilgilerinden miktar ya da fiyat olarak farklı olması durumunu sistem ilgili kişilere mail
yolu ile bildirir.
İşlemi biten satın alma formları arşiv bölümüne taşınır. Daha sonraki zamanlarda istatistik veriler için kullanılabilir.
Her hangi bir aşamada ihtiyaç duyulacağı düşünülen elektronik belgeler doküman olarak eklenebilir. Takip edilmesi
sıkıntı yaratan dönem sonu ciro prim tutarları alım faturalarından ürünlere göre hesaplanır.
Download