Finans Yönetimi Örnek Sorular

advertisement
Finans Yönetimi
Örnek Sorular
Soru 1
X
Y
Ekonominin
Durumu
Olasılık (p)
Getiri (E(r))
Ekonominin
Durumu
Olasılık (p)
Getiri (E(r))
Durgun
0,25
-0,10
Durgun
0,25
0,13
Normal
0,55
0,25
Normal
0,55
0,20
İyi
0,20
0,50
İyi
0,20
0,25
X ve Y hisse senetlerinden hangisine yatırım yapmayı tercih edersiniz?
Soru 2
 X A. Ş.’nin nakit dönüş süresi 50 gün, alacak devir hızı 8 ve
ticari borçlar devir hızı 10 ise;
 a) Firmanın stok devir hızı kaçtır?
 b) Eğer kredili satışlar 11.290 TL ise, ticari alacaklar hesabının
tutarı kaçtır?
SORU 3
 X A. Ş.’nin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir;
 Cari kredili satışlar tutarı: 13.700 TL
 Tahsil süresi: 2 ay
 Firmanın getiri oranı: %20
 Şirket sektördeki aşırı rekabet sebebiyle 3/10 net 30
politikasını uygulamayı düşünmektedir. Müşterilerin %35’inin
bu durumdan yararlanabileceği ve tahsil süresinin 45 güne
düşeceği tahmin edilmektedir. Politika uygulanmalı mıdır?
SORU 4
 X A. Ş. geçen yıl 30 gün vadeli kredi politikası uygulayarak
5.425 TL’lik satış yapmıştır. Eğer vadeyi 60 güne çıkarırsa,
satışların %25 oranında artacağını tahmin etmektedir. Ek
satışlarda ödenmeme riskinin %4 olacağı, brüt kar marjının
%30 olacağı ve sermaye maliyetinin %24 olacağı
tahminlenmektedir. Firmanın vadeyi 60 güne çıkarması
uygun mudur?
SORU 5
İşletmenin gelecek dönemde ihtiyaç duyduğu (satın
alacağı) mal miktarı 20.000 adettir. Her bir siparişin
gerektirdiği satın alma gideri ise 10.000 TL’dir. Malın
birim alış fiyatı 1.000 TL olup, stok bulundurmanın
gerektireceği giderler stok alış fiyatının %10’u olarak
tahmin edilmektedir. Bu işletmede, toplam stok
giderlerini minimum yapacak ekonomik sipariş
miktarını, bunun için yılda kaç kez sipariş verilmesi
gerektiğini ve kaç günde bir sipariş verilmesi gerektiğini
hesaplayınız. Bu durumda toplam stok giderlerinin ne
olacağını bulunuz.
Download