6Gen Yazılım, firmaları rekabete hazırlıyor

advertisement
6GEN
11/22/12
3:00 PM
Page 2
İŞ&YAŞAM
RÖPORTAJ / 6GEN YAZILIM
6Gen Yazılım, firmaları
rekabete hazırlıyor
6Gen Yazılım Genel Müdürü Mehmet Ali Emir, dünyada ERP projelerinin yüzde
60’ının yanlış planlama, müşteri ve danışman yazılımcının işi doğru organize
edememesi nedeniyle başarısız olduğunu belirtiyor…
HIZLA globalleşen dünyada sınırların giderek ortadan kalmasıyla birlikte iş dünyasında rekabet de değişmeye başladı. Artık
şirketler sadece yerel rakipleriyle değil uluslar arası piyasalardaki şirketlerle de rekabet etmek zorunda. Sosyal, ekonomik ve
bilimsel alandaki değişimler ve yoğun rekabet, iş dünyasının iş
yapış süreçlerinde de değişimi mecbur kılıyor. Yeni dönemde
rekabetin hızla değiştiğini vurgulayan 6Gen Yazılım Genel Müdürü Mehmet Ali Emir, bilgiyi etkin kullanıp doğru kararları
hızlı alabilen şirketlerin ipi göğüsleyeceğinin altını çiziyor.
Mehmet Bey, sektörde çeyrek asrı geride bırakan 6Gen,
geliştirdiği projelerle sektöründe hatırı sayılır bir noktaya
geldi. Kurumunuzun gerçekleştirdiği projelere geçmeden
önce şirketinizin kuruluş öyküsünü bizlerle paylaşır
mısınız?
Uzun yıllar büyük ölçekli kurumsal şirketlerin bilgi işlem
merkezlerinde yöneticilik yaptım. Bu firmaların kültüründe
bilgi işlem, hem gereken yazılımı üretmek, hem kullanıcıların
bu yazılımı doğru kullanmasını sağlamak, hem de bu yazılımla
hedeflenen faydayı elde ettirmekle kısaca, “Sonucu Sağlatmakla” yükümlüdür. Bir gün kıramayacağım ağabeylerim
beni önemli bir firmanın ERP kurulumunun başına çağırmaları ile kendimi 6Gen’in
başında buldum. Burada da işe aynı mantıkla yaklaşmam, bize çok
büyük başarı getirdi. Bir süre
sonra başarısızlığa uğramış projeler önümüze geldi. “Biz istediğimiz sonucu elde edemedik,
siz sonuç alıyormuşsunuz” diyen firmaların projelerini kısa sürede ayağa kaldırıp,
müşterinin beklediğinden
daha iyi sonuç almalarını
sağlayarak ün kazandık.
Gururla söyleyeyim, bu
müşterilerimiz hala bizimle çalışmaya devam ediyorlar. Dünyada da ERP projele-
rinin yüzde 60’ı doğru planlanmamasından, müşteri ve danışman yazılımcının işi doğru organize edememesinden dolayı başarısız oluyor. ERP, şirketin iş süreçlerini düzeltmeyi, verimi
artırıcı düzenlemeler yapmayı, kısaca ciddi bir değişim yönetimi gerektirir. Bu da hem tecrübe gerektiren, hem de yönetilmesi zor bir süreçtir. Günümüzde işletmeler iş ihtiyaçlarını "işinin
uzmanı, ehli" firmalara teslim ettikleri oranda kendi işlerine
odaklanıp zaman ve maliyetten de tasarruf sağlıyor, verimliliklerini artırıyorlar. Biz de verimini artırmak isteyen firmaların
tercih ettiği “işinde uzman, sonuç aldırtan çözüm ortağı” olarak
sürekli kendimizi geliştiriyoruz.
6Gen Yazılım Genel Müdürü
Mehmet Ali Emir
2
6Gen olarak özel projelere imza
atıyorsunuz. Şirketlerin karşılaşacağı
veya karşılaştığı problemlere
geliştirdiğiniz ürünlerle çözüm
üretiyorsunuz. Şirketlere verdiğiniz
hizmetler ve çözümler hakkında neler
söylemek ister siniz?
Türkiye’de sanayi hızla kimlik değiştiriyor.
Son 10 yılda, politik stabilite sayesinde ekonomi
çok hızlı büyüdü. Halen de büyümeye devam ediyor. Türk firmaları başarıyla
dünyaya açıldılar. Birçok firma
cirosunun önemli bir kısmını
yurtdışı faaliyetlerinden sağlar
hale geldi. Öte yandan gümrük duvarlarının inmesi ve
Türkiye’nin yatırım yapılabilir bir ülke kabul edilmesiyle
dünyanın güçlü firmaları da
Türkiye’ye geldiler. Yani
Türk firmaları global rekabetin içindeler artık.
Örnek vermek gerekirse,
Eskişehir’deki bir fabrika
hem İstanbul’daki bir firmayla hem de Arjantinli
bir fir-
mayla rekabet halinde. Her geçen gün
rekabetin kuralları hızla değişiyor. Günümüzün acımasız rekabetinde sadece
bilgiyi etkin kullanıp doğru kararları hızlı alabilen şirketler ipi göğüslüyor. Global dünyada rekabet içinde olan firmalar, iş süreçlerini yalınlaştırarak verimliliklerini arttırmaya, maliyetlerini aşağı
çekmeye, satışlarını arttırmaya, müşteri
ilişkilerini pürüzsüz, mükemmel şekilde
düzenlemeye ve kalitelerini yükseltmeye
çalışıyorlar. “Atadan Kalma” yöntemlerle çalışanlarsa devre dışı kalıyor. Bilgiyi
etkin kullanan, bunu teknoloji ve tecrübeyle destekleyen şirketler hız ve esneklik kazanıyor. Kurumsal çözümlerden
faydalanan şirket sayısı da her geçen gün
artıyor. Bunu elde etmek için en önemli
araç, ERP yazılımları ve işinde uzman,
tecrübesini aktaracak olan kurumlar. Biz
çözümlerimizi dünyanın en iyi ERP yazılımları ailesi olan Microsoft Dynamics
üzerinde kurduk ve bu platformda dünya kalitesinde çözümler üretiyoruz. Müşterilerimize Microsoft Dynamics’in içinde yer alan çok geniş iş süreci otomasyonlarını sunuyoruz. Bunları da yerel ihtiyaç ve alışkanlıklara göre adapte ediyoruz. Böylece büyüyen, profesyonelleşmeye ve kurumsallaşmaya çalışan firmaların hazmedebileceği adımlara bölünmüş
bir geçiş sağlıyoruz. Müşterilerimizin bu
geçişte sıkıntı çekmemeleri, zaman kaybetmemeleri ve hızlı bir şekilde profesyonelleşmelerine yardımcı olmak için ya-
zılım hizmetlerinin yanı sıra danışmanlık
hizmetleri de sunuyoruz. Örneğin yüksek enflasyon dönemlerinde karlı olan
yüksek stok, bugün tüm firmaların can
düşmanı. Atıl stok, firmalara ağır finansal yük getiriyor. Ama hala yıl sonunda
“kârımız nerede” diyen şirket sahibine
çalışanları “stoğumuzda efendim“ cevabı veriyorlar. Yine örnek olarak dünyada
envanter doğruluğu, yani bilgisayarda
görünen miktarla depoda gerçekte bulunan miktar arasındaki sapma için kabul
gören oran yüzde 1.2 . Oysa bir çok Türk
firmasında bu sapmanın yüzde 30, 40
hatta 50’lere çıkabildiğini görüyoruz. Bu
da bırakın suistimale açıklığı, maliyetinizi doğru görmenizi, doğru fiyat vermenizi, maliyetinizi düşürmek için tedbir almanızı imkansız hale getiren, şirketi içten içe kemiren bir hastalık. Biz, envanterin analizi, optimum stok seviyesinin
hesaplanması, envanter doğruluğunun
monitör edilmesi ve hatalı girişleri ortadan kaldırmak için gerekli yazılım araçlarını sunuyoruz. Bunun yanı sıra bu
araçların içselleştirilmesi ve doğru kullanılarak stok seviyesinin aşağı çekilmesinde de müşterimizle birlikte çalışıyoruz.
Sadece stok seviyesini optimum seviyeye
çekerek yılda 800 bin TL faiz yükünden
kurtardığımız müşterimiz var. Düşünün,
ERP yazılımına harcadığı tüm paranın
kat kat fazlasını finansal yükten kurtularak bir yıl içinde kazanıyor müşterimiz.
Depo alanını genişletmek zorunda kalmayarak ek depo alanına yapacağı 300
bin Euro’luk yatırımdan kurtulması da
ayrı bir kazanç.
Microsoft başta olmak üzere alanında
ulusal ve uluslar arası kabul gören
kurumlarla iş ortaklığınız var. Kısaca
bunlardan bahseder misiniz?
Uluslararası başarılı firmaların Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Bu firmaların
organizasyonlarından, çalışma disiplinlerinden çok şey öğreniyoruz. Yüksek verimlilik için kendimize örnek alıyoruz.
Bu firmaların uygulamalarının içinde
saklı know-how da bizim ve müşterilerimiz için daha da kıymetli elbette. Tüm
dünyada binlerce başarılı firmanın sektörel uygulamalarını bu programlardan
öğreniyor ve müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bu arada gururla söylemeliyim, biz
de uluslararası kabul gören ürünler geliştiriyoruz. Örneğin şu anda Microsoft’un ERP’si üzerinde geliştirdiğimiz
bir dizi uygulama, uluslararası bir firma
tarafından çok beğenildi ve dünyada
3
Download