TSSB için Kısa Eklektik Psikoterapi (BEPP) ile Travmatik Yaşantılar

advertisement
TSSB için Kısa Eklektik Psikoterapi (BEPP) ile Travmatik Yaşantılar aracılığıyla
Öğrenme
Berthold P.R. Gersons, Ulrich Schnyder
Özet:
TSSB için Kısa Eklektik Psikoterapi (Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD, BEPP)
psikodinamik, bilişsel-davranışçı ve yönlendirici psikoterapinin öğelerini birleştiren ve
kaynaştıran kanıta-dayalı terapötik bir yaklaşımdır. Hasta ve eşi ya da bir yakını ile birlikte
psikoeğitim yapılmaktadır. Hastaların travmatik yaşantı ile ilgili bastırılmış duygularına
ulaşmalarını, bunların hissetmelerini ve ifade etmelerini sağlamak amacıyla alıştırma,
yapılandırılmış bir yazım ödevi ve hatırlatıcı değeri olan şeyler kullanılmaktadır.
Anlamlandırma aşaması boyutunda, hastalar kendilerinin ve dünya görüşlerinin nasıl
değiştiğini ve ‘acı deneyimden ders almış’ hale geldiklerini öğreneceklerdir. İnsanların
incinebilirliği üzerine fazlaca vurgu yapılmaktadır. Son olarak, tedaviyi sonlandırmak, sevilen
kişilerle yeniden bir araya gelmek ve hayatı sürdürmeye devam etmek için kişiye özel bir
veda töreni yapılmaktadır.
Anahtar kelimeler: travma sonrası stres bozukluğu, tedavi, öğrenme
Name Translator: Gözde İkizer
Citation: European Journal of Psychotraumatology 2013, 4: 21369 - http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.21369
Download