PSİKİYATRİK HASTALIK NEDİR? TEDAVİ YÖNTEMLERİ

advertisement
PSİKİYATRİK HASTALIK NEDİR? TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlıklı olma hali; " yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması
demek olmayıp, aynı zamanda BEDENSEL, RUHSAL ve SOSYAL yönlerden de tam bir iyilik
durumudur".
Psikiyatrinin önemi de bu tanımlamada bulunan üç temel "olmazsa olmaz" ögeyi içinde
barındırmasından gelir.
Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu hastalıklar; biyolojik
,psikolojik veya sosyal-toplumsal nedenlerle ortaya çıkan duygu düşünce davranışlarımızı
etkileyen hastalıklardır.
Bütün işlevler gibi insan varlığını biçimlendiren işlevler de hem
bedensel hem dış koşullardan etkilenir. Psikiyatrik hastalıkların ortaya
çıkışında bedende ve dış ortamda oluşan değişikliklerin etki derecesi
hastalıktan hastalığa değişebilir. Örneğin beyin urlarına bağlı ruhsal
hastalıklarda bedensel etmenlerin etkisi en yüksek iken, yaşanılan
olağan dışı yaşantılara tepki olarak ortaya çıkan ruhsal travmalarda dış
etmenler belirleyicidir.
Psikiyatrik bilgi ve uygulamalar bilimsel veriye dayalı olmak zorundadır.
Son dönemde beyne ilişkin bilgi birikiminde artış olmuştur. Bu durum
tedavi yöntemlerinde de eskisine göre daha hızlı değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Ancak yeni bir
tedavi yönteminin ya da ilacın deneysel çalışmalardan uygulama alanına girmesi için bilimsel ve
etik olarak tanımlanmış süreçlerden geçmesi, etkili olduğunun kanıtlanması ve meslek
topluluğunca kabul edilmesi zorunludur.
Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır.
Doğrudan bedene uygulananlar (ilaç, elektrokonvulzif tedavi vb) olduğu gibi, insanın duygusal,
düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler (psikoterapi) de meslek
alanımızda yer alır. . Psikoterapi yönteminde hastalarla seanslar yapılır ve kişilerin davranış
bozuklularını yakından incelenir. Bunu yaparken kişinin geçmişini öğrenilir ve yeri geldiğinde aile
veya grup terapisi uygulanır. Psikanalizde ise uzun süreli psikoterapi ve danışmanlık hizmeti
verilir.
PSİKİYATRİST İLE PSİKOLOĞUN FARKI NEDİR?
Psikiyatristler, psikiyatri üzerine eğitim aldıkları ve bu bölümden mezun oldukları için
psikolojik hastalıkların tedavisi için reçeteli ilaç yazabilirler. Bir doktor gibi tahliller isteyebilir ve
psikoterapi uygulayabilirler. Bunlara ek olarak psikiyatristler bir akıl sağlığı takımı ile beraber
çalışabilir, doktorlara ve psikologlara bazı konularda danışmanlık verebilirler. Psikologların böyle
bir yetkisi yoktur. Ne yazık ki ülkemizde bugün bir dermatolog bile psikolojik bir hastalığa ilaç
verebiliyor ve bunun ciddi sakıncaları vardır.
PSİKİYATRİ HANGİ HASTALIKLARLA İLGİLENİR?
 Depresyon,
 Gereksiz korkular
 Sosyalleşme bozukluğu
 Kekemelik
 Davranış bozukluğu
 Uyku bozukluğu,
 Uykusuzluk
 Huzursuzluk
 Tedirginlik
 Kaygı bozukluğu(Anksiyete Bozukluğu)
 Sosyal fobi, özgül fobi,
 Kişilik bozuklukları,
 Alkol, madde kullanımı, bağımlılığı,
 Öğrenme güçlüğü,
 Dikkat eksikliği, Hiperaktivite,
 Panik atak,
 Şizofreni,
 Uyku bozukluğu(İnsominio)
 Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar,
 Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu )(Mani depresyon)
 Şizoeffektif bozukluk,
 Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler
 Davranış bozukluğu,Karşı gelme bozukluğu,
 Zeka geriliği (Mental Retardasyon)
Download