Çocuklarda ve Ergenlerde Travma sonrası Stres Bozukluğu ve Eş

advertisement
Çocuklarda ve Ergenlerde Travma sonrası Stres Bozukluğu ve Eş zamanlı Tanılar için
Geliştirilmiş Tarama
Eva Verlinden, Brent C. Opmeer, Els P. M. van Meijel, Renée Beer, Carlijn de Roos, Iva A. E.
Bicanic, Francien Lamers-Winkelman, Miranda Olff, Frits Boer, Ramón J. L. Lindauer
Abstract
Arkaplan: Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) güçten düşüren bir rahatsızlık olabilmektedir
ve bazen duygudurum-, davranışsal-, ve kaygı bozuklukarı gibi diğer psikiyatrik rahatsızlıklarla
birlikte görülebilir. TSSB için erken tanımlama ve psikiyatrik eş zamanlı hastalıklar çocuklara
uygun ve zamanlı tedavi önermek için oldukça alakalıdır. The Children’s Revised Impact of
Event Scale (CRIES-13) güvenilir ve geçerli kişinin kendi yanıtladıdığı bir ölçektir ve
çocuklardaki TSSB taramak için kullanılmaktadır. Buna rağmen , bu ölçek olası TSSBli
çocuklardaki psikiyatrik eş zamanlı hastalıkları taramak için kullanışlı değildir. Amaç: Bu
çalışma CRIES-Plus ölçeğinin tarama doğruluğunu değerlendirmektedir , örn., CRIES-13
psikiyatrik eş zamanlı hastalığı saptamak için 12 ek madde ile birleştirilmiştir. Yöntem: CRIESPlus çeşitli travmalara maruz kalan 398 Hollandalı çocuk (7-18 yaş arası) tarafından
doldurulmuştur. DSM-IV için Psikiyatrik tanılar Anksiyete Bozukluğu Görüşme Formu: Çocuk
Versiyonu (ADIS-C). Sonuçlar: altı ek maddeler belirgin şekilde duygudurum bozukukları ile
ilgiliydi, üç madde davranış bozukluğuyl ilgili, ve beş madde kaygı bozuklukları ile ilgiliydi.
Duygudurum-, kaygı bozuklukları ile ilgili ek maddeler ≥14 ≥ 10 kesme puanları ile iyi ayrıcı
özellikler göstermişlerdir. Davranış bozukukları ile ilgili maddeler kesin bir kesme puanı
olmaksızın zayıf tan yeterliye doğru ayırıcı özelliklere sahiptiler. Sonuçlar: Bulgular
klinisyenlerin uygun takip tanı ve klinik bakım için yardımcı olabilecek PTSD ve eş zamanlı
hastalık taraması için CRIES-Plus kullanımını desteklemiştir.
Anahtar Kelimeler: TSSB, travma sonrası stres bozukluğu, travma, tanı, tarama, değerlendirme,
çocuk, ergen, CRIES
Name of translator: Seray Akça
Citation: European Journal of Psychotraumatology 2015, 6: 26661 - http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v6.26661
Download