TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU Kişinin kendisinin ya da

advertisement
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU
Kişinin kendisinin ya da başkalarının fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü tehdit eden,
ölüm ya da yaralanmaya neden olabilecek olay(lar) yaşaması veya başkalarının bu tür
yaşantılarına tanık olması "TRAVMA" olarak tanımlanabilir.
1-İnsanlar tarafından yaratılan travmatik
olaylar: Savaş/Terör Olayları, İşkencecinayet, Taciz-tecavüz,
Kazalar vs.
Doğal olaylar: Sel, Deprem, Hastalık,
Ani ölüm vs.
2-Yaşanan travmatik bir olay neticesinde
neredeyse herkes stres tepkileri gösterir.
Öncelikle yaşanan olağanüstü duruma
gösterilen bu stres tepkileri belli bir
dönem için Anormal bir olaya verilen
Normal tepkilerdir. Her 3 kişiden 1’i
travmatik bir olayla karşılaşmaktadır,
bunların %10- 15 oranı ise TSSB
geliştirmektedir.
TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) SEMPTOMLARI
1-Travmatik yaşantı deneyimi veya tanık olma durumu ve aşırı korku, çaresizlik, dehşete
düşme tepkileri,
2-Olayın sürekli yaşanması: anılar, görüntüler, düşünceler, rüyalar, illüzyonlar,
flashbackepizodları, olayla ilgili çağrışımlarda sıkıntı hissetme
3-Travmaya eşlik eden uyaranlardan kaçınma: travmayla ilgili düşüncelerden,
konuşmalardan, yerlerden ve kişilerden uzak durma çabaları; olayın önemli bir bölümünü
hatırlayamama; yabancılaşma
4-Artmış uyarılmışlık belirtileri: uykusuzluk, öfke, konsantrasyon güçlüğü, aşırı irkilme
tepkisi gösterme vb.
5-Sosyal, mesleki yada diğer alanlardaki işlevselliğin bozulması
6-Semptomlar 1 aydan uzun sürer.
TRAVMA ile BAŞETME
a.
Kendinize biraz zaman tanıyın.
b.
Ailenizden, arkadaşlarınızdan ve diğer yakınlarınızdan yardım isteyin.
c.
Önceliklerinizi belirleyerek enerjinizi ve kaynaklarını bu öncelikler için kullanın. (Güvenlik
ihtiyacı varsa).
d.
Yaşam rutininizi bozmamaya gayret gösterin.
e.
Hemen büyük kararlar vermeyin. Aşırı stres dönemlerinde verilen kararlar sonrasında hatalı
gelebilir.
f.
Yalnız olmadığınızı unutmayın.
g.
Kendinizde yaşanan olaydan önceye göre değişiklikler görüyor ve kendinizi rahatsız
hissediyorsanız bir uzmana başvurun
Download