ÖN SÖZ

advertisement
ÖN SÖZ
Bu kitap, üniversitelerimizin birinci veya ikinci sınıflarında okutulan “Analitik Geometri” derslerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Ders kitabı olarak okutulabilecek niteliktedir. Matematik
derslerindeki konuları kesin çizgilerle birbirinden ayırmak olanaksız olduğundan, gerektiği yerlerde,
Bu kitap, üniversitelerimizin
birinci
veya ikinci
snflarnda
okutulan
öğrencilerimizin
lineer cebir derslerinde
gördüğü
bazı konuları
da kitaba
kısaca"Analitik
aldım. BuGeometri"
konuların
derslerine
olmak
amacyla
hazrlanmştr.
Ders kitabdaha
olarak
okutulabilecek
niteliktedir.
lineer
cebiryardmc
derslerinde
işlenişi
doğal olarak
burada işlenişinden
ayrıntılı
olacaktır. Lineer
Cebir
Matematik
derslerindeki
konular daha
kesinhızlı
çizgilerle
birbirinden
ayrmak
olduğundan,
dersini
alan öğrenciler
bu kesimleri
geçebilirler.
Konuların
birbirineolanaksz
bağlı olarak
işlenmesigerektiği
yerlerde,
öğrencilerimizin
derslerinde
konular
da kitaba ksaca
ne,
kavramlarda
boşluk
kalmamasınalineer
özen cebir
gösterdim.
Kitabagördüğü
konulanbaz
örnekler
ve alıştırmalar
özenle
aldm. Bu
konularn
lineer cebir
derslerinde Öğrencilerimize,
işlenişi doğal olarak
burada
işlenişinden
daha ayrntl
seçilmiş,
gereksiz
alıştırmalar
konulmamıştır.
Analitik
Geometri
derslerinde
yardımcı
olacaktr.diliyorum.
Lineer Cebir dersini alan öğrenciler bu kesimleri daha hzl geçebilirler. Konularn
olmasını
birbirine
bağl
olarak
kavramlarda
boşluk
kalmamasna
gösterdim.
Kitaba
konulan
Kitabın güzel
bir işlenmesine,
baskı ile çıkması
için gereken
maddi
ve maneviözen
çabayı
esirgemeyen
Nobel
Yayıörnekler
ve
alştrmalar
özenle
seçilmiş,
gereksiz
alştrmalar
konulmamştr.
Öğrencilerimize,
nevi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Analitik Geometri derslerinde yardmc olmasn diliyorum.
Kitabn güzel bir bask ile çkmas için gereken maddi ve manevi çabay esirgemeyen Nobel
Prof. Dr. Arif Sabuncuoğlu
Yaynevi yöneticilerine ve çalşanlarna teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Arif Sabuncuoğlu
Download