Soğuk Savaş Yılları (1271296)

advertisement
I. Dünya Savaşına İtilaf devletleri yanında giren Çarlık
Rusya’sı savaş sırasında ekonomik bunalıma girince 1917
de Bolşevik İhtilali çıkmış Çarlık Rusya’sı yıkılarak Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur,
1945 Avrupa
1950 Avrupa
İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya yeni bir oluşuma
sahne oldu. Bu düzenin baş aktörleri ise ABD ve SSCB idi.
Farklı yönetim yapılarına sahip ABD ve SSCB dünyayı kendi
etki alanlarına almak istiyordu.
ABD
SSCB
Siyasi
Hükümetlerin seçimle
işbaşına geldiği
demokrasi
uygulanmaktaydı
Devletin idaresi ve
tüm birimleri tek
partinin
kontrolündeydi.
Ekonomik
Serbest piyasa
ekonomisi
benimsenmiş ve özel
sektör ön plana
çıkmıştı.
Ekonomi tümüyle
devletin kontrolü
altındaydı.
İki devlet arasında 1990 yılına kadar süren hakimiyet
kurma düşüncesindeki, muharebe olmadan her alandaki
çatışmaya soğuk
Bu savaş
durumdenilmektedir.
dünyayı iki kutba ayırmıştır.
İkinci Dünya Savaşından
sonra SSCB hakimiyet
alanını genişletmek istiyordu.
Türkiye’den de Kars,
Ardahan ve boğazlardan bir
üst istemiştir.
Amerika’nın Türkiye’yi
yanına çekmeyi düşündüğü
bir anda Missouri zırhlısı
Amerika elçimizin cenazesini
getirmek için İstanbul’a
gelmiştir.
SSCB tehlikesine karşı Amerika, Truman Doktrini adı verilen
ve Sovyetlerin tehdit ettiği ülkelere yardım politikası izledi. Bu
kapsamda yapılan yardımlara da Marshall Planı denildi
Ülkemizin Marshall Yardımı alması Sovyet Rusya
tarafından tehdit edildiğinin bir göstergesidir
ABD öncülüğünde 4 Nisan 1949 tarihinde Birleşmiş
Milletlerin ilkelerine sadık kalarak, Kanada ve Batı Avrupa’nın
on demokratik ülkesinin bir araya gelmesi ile NATO teşkilatı
kuruldu. NATO’ya üye ülkelerden herhangi birine yapılacak
saldırıya üye ülkeler hep birlikte karşı koyacaklardı.
Zamanla NATO üyelerinin sayısı artmıştır.
Kuzey
Kore
Güney
Kore
Kuzey
Kore
Güney
Kore
Kuzey
Kore
Güney
Kore
Kuzey
Kore
Güney
Kore
1950’de Sovyetler Birliği
BM üyesi olan ülkemiz
himayesindeki Kuzey
Güney Kore’ ye yardım
Kore’nin Güney Kore’ye
birliği göndermiştir Başarılı
saldırması ile Birleşmiş
bir şekilde görev yapan
MilletlerKore
KuzeySavaşından
Kore’ye
dünya
barışına
sonraaskerlerimiz
SSCB, Nato’ya
karşı
kendi
müdahalehimayesindeki
kararı almıştır devletlerle
katkıbirlikte
sağlamıştır.
Varşova Paktı
denilen grubu kurmuştur 1955
1986 yılından sonra Glasnost (açıklık) politikası izlemeye
başlayan Sovyet Rusya 1991’de dağılınca soğuk Savaş
dönemi de bitmiş oldu
Download