www.tariheglencesi.com 1-Aşağıdaki kişilerle olayları eşleştiriniz. X

advertisement
1-Aşağıdaki kişilerle olayları eşleştiriniz. X işaretini kullanabilirsiniz.
Coğrafi Keşifler
Rönesans
Reform
Martin Luther
Dante
Macellan
Kristof Kolomb
Bartelmi Diaz
VIII.Henri
Kalven
2-Aşağıdaki kavramları yazınız.
Endüljans............................................................................................................................ .......................................
Afaroz..................................................................................................................................................................
Enterdi...................................................................................................................... ............................................
Papa................................................................................................................................. .................................
Karavel..................................................................................................................................................................
3-Olayları karşılarına yazınız.
1487
1519-1522
1598
1555
4-Coğrafi Keşiflerin sonuçlarını tamamlayınız.
Sonuçları:1-Yeni bölgeler ve kıtalar bulundu ve tanındı. 2-İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek sömürge imparatorlukları kurdular ............................................................................................................................. ..........
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .............................................
.....................................................................................................................................................................................
5-Aşağıdaki kelimeleri ilgili olduğu kelimeyle eşleştiriniz.
Katolik
VIII.Henri
Ortodoks
Papa
İngiltere
Martin Lıuther
Almanya
Patrik
İtalya
Mikelanj
6-Aşağıda Avrupa’da yapılan savaşların kimler arasında ve hangi tarihte yapıldığını belirtiniz.
Çiftegül Savaşları:
Veraset Savaşları:
Yüzyıl Savaşları:
7-Ülkelerin keşfettikleri bölgeleri işaretleyiniz.
Brezilya
Orta Amerika
İspanya
Portekiz
İngiltere
Fransa
Kanada
8-Reform hareketlerinden sonra oluşan mezhepleri işaretleyiniz.
Kalvenizm
Anglikanizm
Presbiteriyan
Almanya
Fransa
İngiltere
İskoçya
www.tariheglencesi.com
Yeni Zellenda
Protestanlık
9-Aşağıdaki kelimelerin geçtiği bir cümle yazınız.
Wittenberg.................................................................................................................................................................
Şarlken...................................................................................................................................................................
İncil........................................................................................................................ ...........................................
Diyet Meclisi...............................................................................................................................................................
PapaX.Leon................................................................................................................... .............................................
10-Coğrafi Keşifler sonucunda gelişen limanları işaretleyiniz.
Roterdam
Lizbon
Venedik
Ceneviz
Bordo
Anvers
11- Sonuçların karşısına olayları yazınız eşleştiriniz.
Avrupa ülkelerinde bilim,sanat,edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı.
Kilise dışında laik eğitim kurumları ortaya çıkmaya başladı
Skolastik düşünce yıkıldı. Düşüncede serbest bir ortam meydana geldi.
Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ortaya çıktı.
İlimdeki gelişmeler teknik gelişmeye ortam hazırladı.
Ticaretle uğraşan burjuvazi sınıfı
güçlendi.
Papanın nüfuzu azaldı.
Rönesansve Reform hareketlerine ortam hazırladı.
Hıristiyanlık yeni bölgelere yayıldı.
Avrupa’daki mezhep mücadeleleri Osmanlıların batıdaki ilerleyişini kolaylaştırdı.
12-Coğrafi Keşiflerin sonuçlarını eşleştiriniz.
Büyük sömürge imp.kurulması
Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş geldi
Avrupa’dan göç başlaması
Kiliseye güvenin azalması
Ticaret yollarının yön değiştirmesi
Keşfedilen yerlerde Hıristiyanlık yayıldı
Amerika’da yerli nüfus azaldı
Amerika’da Eski medeniyetler tanındı
13-Avrupa Tarihi
1
2
3
4
5
6
Siyasi
Ekonomik
Dini
Kültürel
Sosyal
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Soldan Sağa: 1- XVI.yüzyılda Almanya’da başlayan ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere
denir. 2-Hususi – Şan,nam 3- Fransa’da Kalvenizm’in serbest bırakıldığı ferman – Eski dilde su. 4- Kısa taraf- Türkiye’nin uluslar
arası plaka işareti 5- Tersi, bir müzik aleti 6- Bir Hıristiyanın Katolik kilisesinden çıkarılması 7- Başkenti Katmandu olan ülke
8-Tersi, müzikli ya da müziksiz yapılan hareketler – Vilayet.
Yukarıdan Aşağıya :1- XV. ve XVI.yüzyıllarda Batı Avrupa’da edebiyat,sanat ve bilim alanında meydana gelen gelişmeler 2Namaza çağırır – Bir bilim alanı 3- Bir bilim alanı- Katolik kilisesinin başında bulunan din adamı 4-Balık tutma aracı- Tersi,
geniş olmayan 5- Oyuncuların oyun içindeki davranışları 6-Seçkin 7- Bir Kafkasya destanı - Kırmızı
www.tariheglencesi.com
Download