İZMİR TİCARET ODASI VİETNAM ÜLKE PROFİLİ Dış Ekonomik

advertisement
İZMİR TİCARET ODASI
VİETNAM ÜLKE PROFİLİ
Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar
Müdürlüğü
Ağustos 2014
GENEL BİLGİLER
Ülke adı: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti
Yönetim biçimi: Komünist Devlet
Başkent: Hanoi
Nüfus: 93,421,835 (2014 tahmini)
Dil: Vietnamca (Resmi Dil), İngilizce, Fransızca, Çince
Din: Hiçbir dine mensup olmayan %80.8, Budist (%9.3), Katolik (%6.7) (1999)
Devlet Başkanı: Truong Tan SANG (25 Temmuz 2011’den itibaren)
Hükümet Başkanı: Nguyen Tan DUNG (27 Haziran 2006’dan itibaren)
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi: Bay Nguyen The CUONG (7 Temmuz
2012)
T.C. Hanoi Büyükelçisi: Ahmet Akif Oktay
TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
GSYİH: 358.9 milyar dolar (2013 Tahmini)
Büyüme: % 5,3 (2013 Tahmini)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): % 6,8 (2013 Tahmini)
İş gücü: 52,93 Milyon (2013 Tahmini)
İşsizlik oranı: % 1,3 (2013 Tahmini)
Vietnam’ın 2001 yılında Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Serbest Ticaret Anlaşması’na
katılımı ve 2007 yılında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmasıyla, ülkenin ekonomik ve ticari
rejiminde önemli değişikliklere neden olmuştur. DTÖ üyeliği, Vietnam’ın dış ticaret sisteminin
daha liberalleşmesine, dış pazarlara giriş imkânlarının kolaylaşmasına ve bu sayede özellikle tekstil
ve hazır giyim ihracatının artmasına neden olmuştur.
Ayrıca ülke doğrudan yabancı sermaye yatırımları bakımından daha cazip hale gelmiştir. Bununla
birlikte DTÖ üyeliği, fikri mülkiyet haklarının korunması, kamu iktisadi teşekküllerinin
özelleştirilmesi gibi konularda yasal düzenlemeler yapma zorunluluğunu getirmiştir.
DIŞ TİCARET
(milyar $)
Yıllar
İhracatı
İthalatı
2010
72,27
79,95
2011
96,91
97,36
2012
114
114,3
2013
128,9
121,4
Kaynak: CIA World Fact Book
Başlıca İhracat Yaptığı Ülkeler: ABD, Japonya, Çin, Güney Kore, Almanya, Malezya (2012)
Başlıca İthalat Yaptığı Ülkeler: Çin, Güney Kore, Japonya, Singapur, Tayland, Hong Kong (2012)
Başlıca İhraç Ürünleri: Kıyafetler, Ayakkabılar, Ham Petrol, Elektronik Eşyalar, Ağaç Ürünleri,
Pirinç, Makineler.
Başlıca İthal Ürünleri: Makine ve ekipman, Rafine edilmiş petrol ürünleri, Çelik, Tekstil sanayi
ekipmanı, elektronik, plastik, otomotiv.
TÜRKİYE - VİETNAM DIŞ TİCARETİ
(Milyon Dolar)
Yıllar
Türkiye’nin İhracatı
Türkiye’nin İthalatı
2008
$154
$443
2009
$189
$457
2010
$106
$751
2011
$100
$1.009
2012
$90
$1.214
2013
$107,3
$1.667
$ 93,3
$ 984
2014 / 6
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Vietnam’a ihracatımız 2000 yılında 4 milyon doların altında iken hızlı bir artış göstererek 2009
yılında 190 milyon dolara yaklaşmışsa da 2012 yılında 90 milyon dolar seviyesine gerilemiştir.
İhraç ettiğimiz önemli ürünler arasında kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, zencefıl,
safran, zerdeçal, kekik, defneyaprakları ve pamuk yer almaktadır. İhracatımız ürün bazında genel
olarak istikrar göstermektedir.
Başlıca İhraç Ettiğimiz Ürünler




Kümes Hayvanlarının Etleri
Baharatlar
Pamuk
Demir – Çelik
Başlıca İthal Ettiğimiz Ürünler




İletişim Araçları için Elektrikli Cihazlar
İplik
Kauçuk
Giyim Eşyaları
YATIRIM İLİŞKİLERİ
Türkiye’deki Vietnam Yatırımları
Türkiye’de 1 adet Vietnamlı firma faaliyet göstermektedir.
KAYNAKÇA
 CIA World Fact Book
 T.C. Ekonomi Bakanlığı
 Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
Download