2014-2015 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi 2

advertisement
2014–2015 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI
SORULARI
1. Fransa II. Dünya Savaşı öncesinde ………..………………….. ve
…………………………….. antlaşmalarıyla kendini korumaya çalışmıştır.
2. Almanya’nın ……………………………antlaşmasını geçersiz kılmak istemesi II.
Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açmıştır.
3. II. Dünya Savaşında Müttefik Grubunu
…………………,…………………….,…………………., ve
………………………devletlerinden oluşur.
4. Türkiye II. Dünya Savaşı sırasında ………………………………..bir politika
izlemiştir.
5. Potsdam Konferansı’nda ……………………..konusunda Türkiye’den üs talebinde
bulunmuştur.
6. II. Dünya Savaşı’ndan ABD ve SSCB’nin dünyanın en büyük iki devleti olarak
çıkması …………………………………………. yol açmıştır.
7. İngiltere ve SSCB Yüzdeler Antlaşması ile ……………………………..ki nüfuz
alanlarını kendi aralarında paylaşmıştır.
8. ABD‘nin II. Dünya Savaşı’nda atom bombasının kullanması Soğuk Savaş
döneminde ABD ile SSCB arasında …………………….. silahlar konusunda
anlaşmazlığa yol açmıştır.
9. ABD II. Dünya Savaşından sonra Monroe Doktrininden vazgeçerek
……………………….. doktrini ne göre aktif bir siyaset izlemeye başlamıştır.
1O. II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere, Fransa ve Benelüx ülkeleri SSCB’ye karşı
……………………………………………………… kurmuştur.
11. Berlin Buhranı’ndan sonra ABD, Fransa ve İngiltere kendi işgal bölgelerinde
…………………………………………………………… devletinin kurulmasını
desteklemiştir.
12. ABD, SSCB’nin yayılmasına karşı 1949 yılında
………………………………….kurmuştur.
13. 1950’li yıllarda Sovyetlerin Ortadoğu’da uydu devlet kurma amaçları
……………………. bunalımına yol açmıştır.
14. Türkiye Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu devletleriyle güvenliği ve işbirliğini
sağla-mak amacıyla ………………………..kurulmasına öncülük etmiştir.
15. II. Dünya Savaşı’ndan sonra …………………………………… devletinin
kurulması Ortadoğu’da siyasi istikrarın bozulmasına yol açmıştır.
16. Batı ve Doğu Blokları Uzakdoğu’da……………………………. Savaşı’nda ilk
defa sıcak çatışmaya girmiştir.
17. Hindistan ……………………………………………………. önderliğindeki
bağımsızlık hareketinin başarıya ulaşmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır.
18. İtalya’nın On İki adayı Yunanistan’a bırakması …………………………
Meselesinin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.
19. Türkiye …………………………. üye olabilmek için Kore Savaşına asker
göndermiştir.
Download