Ventriküler Taşikardi (VT): Ciddi bir aritmidir

advertisement
ARİTMİLER
Kalp kendi kendine impuls
çıkarabilme ve bu uyarıyı
iletebilme özelliğine sahiptir.
Kalbin impuls çıkarabilme
özelliğine otomasite denir. uyarı
atriyumdan sinüs düğümünden
kaynaklanır, atriyum kasında
yayılır, A-V düğümden geçer.
His demeti ve purkinje lifleri
aracılığıyla ventrikül kasına
doğru yol izler.
NORMAL SİNÜS RİTMİ
• Kalbin çalışma döngüsü içinde uyarı
çıkışında, uyarı çıkış hızında veya uyarının
iletiminde sorun olduğunda klinikte
karşımıza kalp hızı değişiklikleri, ileti
blokları veya aritmiler çıkar.
ATRİYAL FLATTER
• Atriyumların dakikada 240-300 kez
kasılmasıyla ortay çıkan, EKG de testere dişi
şeklinde kendini gösteren bir aritmi çeşididir.
ATRİYAL FİBRİLASYON
Atriyumların normal olmayan bir şekilde kasılmasına neden olan,
çok yaygın görülen düzensiz bir kalp ritmidir. En önemli ve
korkulan yan etkisi kalp içinde pıhtı oluşmasına zemin hazırlaması
ve bu pıhtıların yerinden kopup vücudun değişik yerlerine
(özellikle beyine) gidip ciddi problemlere yol açmasıdır. Atrial
fibrilasyon sağlıklı insanlarda da nadiren görülebilmekle birlikte
özellikle bazı durumlarda sık görülür:
VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
Ventriküler Taşikardi (VT): Ciddi bir aritmidir. Karıncıklardan
kaynaklanır. Bu hızlı ritim, kalbin yeterince kanla dolmasını
engeller, böylelikle vücuda daha az kan pompalanır. Kalp
rahatsızlığı olan insanlarda sonuçları çok ciddi olabilir ve yanında
kanın yeteri kadar pompalanmamasına bağlı şikayetler (baş
dönmesi, göz kararması vb) gözlenebilir. Zamanında tanınmalı ve
müdahale edilmelidir.
VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
• Ventriküler Fibrilasyon: Karıncıklardan kaynaklanan
tamamen düzensiz yetersiz kasılmalardan oluşan ölümcül
bir ritim bozukluğudur. Karıncıklar kas seyirmesi gibi titrer
ve etkili bir kasılma oluşturamaz ve vücuda kan
pompalayamazlar. Hastaya kardiyopulmoner (kalp akciğer)
canlandırma ve defibrilasyon (elektroşok) yapılmalıdır
KİNİDİN
• Ventrikül ve ventrikül dışından kaynaklanan
aritmilerin tedavisinde kullanılan geniş
spektrumlu bir anti aritmiktir.
• Kalbin atış hızını direkt etkisiyle azaltır
• İmpuls iletiminin hızını azaltır
• Kalbin kasılma gücünü azaltır
• Damar düz kaslarını gevşetir.
• Uzun süre kullanılması çinkonizm denilen
bir zehirlenme tablosuna yol açar. Bu
tablonun en belirgin bulguları kulak
çınlaması, kusma ve deri kızartılarıdır
Download