konu kavrama - Sanal Biyoloji

advertisement
KONU KAVRAMA
Mayoz bölünme hangi hücrelerde gerçekleşir?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mayoz bölünmenin genel özellikleri nelerdir?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mayoz bölünmede interfaz, karyokinez ve sitokinez kaç kez tekrarlanır?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
İnterfaz evresinde meydana gelen değişiklikler nelerdir?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Profaz I ve Profaz II evrelerini karşılaştırınız.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Metafaz I ve metafaz II evrelerini karşılaştırınız?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Anafaz I ve Anafaz II evrelerini karşılaştırınız.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mayoz I ve Mayoz II’yi karşılaştırınız.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesi hangi olayın gerçekleşmesine bağlıdır?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğin oluşmasının nedenleri nelerdir?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Mayoz bölünmede DNA miktarının 2 katına çıktığı evreler hangileridir?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mayoz bölünmede DNA miktarının yarıya indiği evreler hangileridir?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Mayoz bölünme geçiren bir hücrenin profaz I evresinde 22 tetrat gözlenmiştir.Bu canlının vücut
hücresinde kaç kromozom bulunur?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Download