Mitoz – Mayoz Bölünme Soru Çözümü

advertisement
GENEL SORU
ÇÖZÜMÜ
MİTOZ – MAYOZ BÖLÜNME
Uzaklık
Mitoz hücre bölünmesinin anafaz evresi ile ilgili çizilen;
I.
Hücre sayısı
II.
Hücrenin kromozom sayısı
2N
1
t0
t1
t2
t3
N
Zaman
Zaman
III.
Bir bitki hücresinin mitoz bölünmesi sürecinde kromozomların kutuplara olan
uzaklığındaki değişimin yanda verilen grafikteki gibi olduğu gözleniyor.
Zaman
Hücrenin DNA miktarı
2X
Buna göre;
I. t0 – t1
II. t1 – t2
III. t2 – t3
X
Aralıkları mitoz bölünmenin hangi evrelerini ifade ediyor olabilir?
Zaman
t0 – t1
t1 – t2
t2 – t3
A)
Profaz
Metafaz
Anafaz
Grafiklerden hangileri doğrudur?
B)
Metafaz
Anafaz
Telofaz
A)
C)
Telofaz
Metafaz
Anafaz
D)
Metafaz
Telofaz
Anafaz
E)
Telofaz
Anafaz
Metafaz
Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
- Her bir kromatitin kromozom haline geldiği evredir.
- Kromozomların ekvatoral düzleme yan yana dizildiği evredir.
Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu
hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde;
- Kromozomların kromatin iplik haline geldiği evredir.
- İğ ipliklerinin üretildiği evredir.
Mitoz hücre bölünmesine ait aşağıdaki evrelerden hangisinde
gerçekleşen olaylara yukarıda yer verilmemiştir?
A) Anafaz
B) Profaz
D) İnterfaz
I. DNA miktarı
II. Gen Sayısı
III. Gen Çeşidi Sayısı
IV. Kromozom Sayısı
Niceliklerinden hangileri aynıdır?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve IV
C) Telofaz
C) III ve IV
E) I, II, III ve IV
E) Metafaz
I. Kromozomların kromatin iplik haline dönüşmesi
Soğan bitkisinin bir kök hücresi bölünme geçirirken aşağıdaki olaylardan
hangisi gerçekleşmez?
II. Kromozomların kinetokorları ile iğ ipliklerine tutunması
A)
İğ ipliklerinin oluşması
III. Kromozomların ekvatoral düzleme dizilmesi
B)
Kromozomların kinetokorları ile iğ ipliklerine tutunması
IV. Sentromerlerin ayrılması
C)
Kromozom sayısının yarıya inmesi
V. DNA’nın kendini eşlemesi
D)
Sentromer ayrılması
Yukarıda verilen olaylardan hangi ikisi yer değiştirirse mitoz
bölünme sırasında gözlenen olayların gerçekleşme sırası doğru
olur?
E)
Sitoplazmanın golgi aktivitesiyle bölünmesi
A) I ve V
B) I ve III
D) III ve IV
C) II ve III
E) IV ve V
Mayoz hücre bölünmesinin profaz I evresinde 2x kadar tetrat oluşturmuş bir
hücrenin;
Mayoz bölünme sırasında gözlenen;
I. Kardeş kromatit ayrılması,
I. Kromozom sayısı
II. Homolog kromozomların ayrılması,
II. Mayoz I sonunda oluşturduğu hücrelerin kromozom sayısı
III. Tetrat oluşumu,
III. Mayoz II sonunda oluşturduğu hücrelerin kromozom sayısı
IV. Haploit kromozomlu dört hücre oluşması
Nicelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Olaylarından hangileri mayoz I, hangileri mayoz II sırasında gerçekleşir?
I
II
III
Mayoz I
Mayoz II
A)
4x
2x
x
A)
I, IV
II, III
B)
4x
4x
2x
B)
I, II
III, IV
C)
2x
x
x
C)
II, III
I, IV
D)
4x
2x
2x
D)
III, IV
I, II
E)
2x
2x
x
E)
II, IV
I, III
Yandaki şekilde mayoz bölünme geçiren bir ana
hücrenin profaz I evresi ve bu evredeki kardeş
kromatitler numaralar ile gösterilmiştir.
I. Dört kromatitli tetrat demetlerinin oluşması
1 2 3 4
II. Kardeş olmayan kromatitlerin sinapsis yapması
I. 1 ve 2
III. Kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişinin gerçekleşmesi
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) III ve IV
C) I ve II
E) I, II ve IV
II. 2 ve 3
IV. 1 ve 4
IV. Gen sayıları aynı olan gametlerin oluşması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri insan hücrelerinde gözlenen her mayoz
bölünme sırasında gerçekleşmek zorunda değildir?
Buna göre;
III. 3 ve 4
V. 1 ve 3
Olarak ifade edilen kromatitlerden hangileri arasında krossing over
gerçekleşebilir?
A) I ve III
B) II ve III
C) I, III ve IV
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
Download