fen ve teknoloji mayoz bölünme

advertisement
CELAL
AKAR
MAYOZ BÖLÜNME
FEN VE TEKNOLOJİ
Aşağıda karışık halde verilen hayvan hücresinde gerçekleşen mayoz bölünmenin evrelerini gerçekleşme önceliğine göre sıralayınız.
a
b
f
c
g
d
i
Aşağıdaki mayoz bölünmeyle ilgili ifadelerde yer alan boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
Mayoz bölünme ………………………… tane evre geçirir.
Mayoz bölünme …………………………………...…….. hücrelerinde görülür.
Mayoz bölünme sonucunda ……………………… tane hücre oluşur.
Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı …………………………………………………………..
Mayoz bölünme çok hücrelilerde ………………..………………….. sağlar.
Mayoz bölünme sonucunda ana hücre ile yavru hücreler kalıtsal yönden ………………………………………..
Mayoz bölünmede ………………………………………………………….………….. arasında parça(gen) değişimi olur.
Mayoz bölünme canlılarda kalıtsal çeşitlilik ……………………………………………….
e
j
CELAL
AKAR
FEN VE TEKNOLOJİ
DNA VE GENETİK KOD
Aşağıdaki ifadelerde yer alan boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
…………….. , hücrenin yönetici molekülüdür.
Kalıtsal bilgiler …………………..………. tarafından taşınır.
……………………………..………. , DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
DNA’nın temel yapı birimlerine …………………………………………………….. denir.
Bir nükleotidin yapısında ……………………………………. , ………………………………………………….. ve ……………………………………….. bulunur.
Adenin bazı karşısına ……………………...………. , sitozin bazı karşısına …………….…………………….. gelir.
…………………. ile ………………………. arasında 3'lü, ………………………….. ile …………………………… arasında 2'li zayıf hidrojen bağı bulunur.
Gen, Kromozom, Nükleotit, DNA nın büyüklük sıralaması …………….………………>………………………>…………………………>………………..…...
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bir DNA molekülünde 700 Guanin, 500 Timin olduğuna göre toplam nükleotit sayısı, şeker sayısı,fosfat sayısı ve hidrojen bağı
sayısını bulunuz.
b) Bir DNA molekülünde Sitozin sayısı Adenin sayısının 3 katıdır. Toplam nükleotit sayısı 3200 olduğuna göre Timin sayısı ve Guanin
sayısını bulunuz.
c) Bir DNA molekülünde Timin sayısı 200 dür. Toplam nükleotit sayısı 1100 olduğuna göre Guanin sayısı kaçtır?
CELAL
AKAR
DEĞİŞİMLER
FEN VE TEKNOLOJİ
Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.
Modifikasyon :
Mutasyon :
Mutasyon :
Aşağıdaki resimlerde meydana gelen değişimleri adlandırınız
Van kedisinin gözlerinin
farklı renkte olması
………………………………….
Güneşte tenin bronzlaşması
Çuha bitkisinin çiçeğinin farklı
sıcaklıkta farklı renk çiçek açması
…………………………………………………….
Çift başlı kaplumabağa
………………………………….
………………………………….
Kaktüsün dikenli
yapraklarının olması
Altı bacaklı koyun
………………………………….
Orak Hücreli anemi
………………………………….
………………………………….
Nilüfer bitkisinin
yapraklarının geniş olması
………………………………….
Develerin kirpiklerinin uzun olması
………………………………………….
Arıların farklı beslenmesiyle işçi yada
kraliçe arı olması
……………………………………………..……….
Çölde yaşayan tavşanlarının kulaklarının
kutuptakilerinkinden uzun olması
………………………………………………………...……….
Deniz kaplumbağaların ayaklarının
karadakilerden geniş olması
……………………………...………..…….
Albinoluk
………………………………….
Altı parmaklılık
………………………………….
Bukalemunun renk
değiştirmesi
………………………………….
Kutup ayısının ayaklarının
kısa olması
……………………...………..…….
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards