Türünün Devamlılığını Sağlayan Canlılık Olayı(Üreme)

advertisement
Türünün Devamlılığını Sağlayan
Canlılık Olayı(Üreme)
Çevredeki yetişkinlere
bakınız onların
büyüklük ve sizden
küçüklük farkını
görünüz ?
Bakteri amip,öglena gibi
bir hücreliden oluşan
canlıların nasıl
ürediklerini düşününüz.
Bir ceylanın kedi,bir
kedinin kuş doğurması
olasımıdır.
Canlının Özelikleri Ve
Geleceğinden Sorumlu
Yapı
Tüm canlıların hücresinde de sizin
hücrelerinizdeki gibi kromozomların
bulunduğunu her canlının türüne ve
kendisine özgündür.
Ökaryot canlıların çoğunun yapısını
oluşturan hücrelerdeki kromozomlar
ikişer ikişer birbirini homologu (eşi) dir.
Canlılar her homolog kromozomunun
birini annede diğerini babadan alınır.
Hücre Nasıl Çoğalır
Hücrelerin yaşamsal
etkinliklerini
sürdürürken glikoz,yağ
asitlerine,vitaminlere ve
minerallere gereksinimi
vardır.
Yapı olaylarıyla birlikte
hücre
yıkımı(yadımlama)olayl
arı gerçekleşir.
Hücre bu yapım ve
yıkım olaylarına bağlı
olarak yaşamını
sürdürür.
Hücre büyürken hücre
zarı genişler,hacmi
artar.Ancak hücrenin
hacmi hücre zarından
daha hızlı büyür.
Aynı Hücreleri Oluşturan
Bölünme:Mitoz
Profaz:kromatinler
helezon şeklinde
kıvrılır,kısalır ve çubuk
biçimini alır.Oluşan bu
yapılara kromozom adı
verilir.
Metefaz:kromozomlar
hücrenin ekvator
düzlemine dizilir her
kromozomun
sentromerine zıt
kutuplarda gelen iğ
ipliklerine bağlanır.
Anafaz:kardeş
kromattileri bir arada
tutan sentıromenlerin
bölünmesi ile anafaz
evresi başlar.
Telofaz:iğ iplikçileri
kaybolur kromozomlar
açıklar kromotini
oluşturur.Çekirdekçik ve
çekirdek zarı yeniden
oluşur.
Mayoz Bölünme Neden
Mitoz Bölünmeden
Farklıdır
Domates,patates,ku
ş,kedi gibi hücreli
canlıları düşününüz
Mitoz bölünme
sonucu oluşan yavru
hücrelerinin
kromozom
sayılarının
değişmediğini biliyor
musunuz.
Mayoz bölünme
birbirini izleyen
mayoz bir ve mayoz
iki olmak üzere iki
aşamada
gerçekleşir.
Mayoz bölünmeye
başlayan hücre her
zaman 2n
kromozomlu dur.
Eşeysiz Üreme
Bölünerek
üreme:bahçenizin
havuzundaki veya
akvaryumunuzdaki
suyun rengini bir gece
içinde yeşile döndüğünü
gördünüz mü?
Bir santim boyunda
olduğunuzu ve bir
göldeki bir hücrelilerin
nasıl ürediklerini
görmek için bir deniz
altı kaptanlığı
yaptığınızı düşleyiniz.
Eşeyli Üreme
Döllenme:dişi eşey
hücresi yumurta,erkek
eşey hücresiyle
genellikle sperm olarak
adlandırılır.Bu hücreler
birleşir kaynaşarak 2n
kromozomu zigotu
oluşturur.Bu birleşme
olayı döllenme olarak
adlandırılır.
Sağlıklı Büyüme Ve
Gelişmemiz İçin Neler
Önemlidir
Yeterli ve dengeli
beslenme
Temizlik
Dinlenme
Spor
Serbest zaman
etkinlikleri
Download