birinci dünya savaşı

advertisement
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
KONUYA GİRİŞ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE
BLOKLAŞMALAR
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN
NEDENLERİ / Genel - Başlatan
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN
GELİŞİMİ
OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ
DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ VE
SONUÇLARI
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN
SONUÇLARI
Birinci Dünya Savaşı / Kavram Haritası
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ GELİŞMELER
** 1800 ‘li Yıllarda Sanayi
İnkilabı ‘na bağlı olarak
Hammadde Arayışı başlamış
ve bunu sonucunda
“SÖMÜRGECELİK
FAALİYETİ” hız kazandı…
** Zaman içinde “SİYASİ
BİRLİĞİ” ni sağlayan ülkeler
sömürgecilikte öne geçerken,
diğer ülkeler geri kaldılar…
** 1800 Yılı’nın başlarında İngiltere ve Fransa “SİYASİ BİRLİKLERİ” ‘ni gerçekleştirerek ,
sömürgeciliğe başlarken,Almanya ve İtalya,1870 ‘li Yıllar’da “SİYASİ BİRLİKLERİ” ni
gerçekleştirdikten sonra geçte olsa sömürgeciliğe başladılar…
Almanya
İngiltere
** Bu durum İngiltere ile Almanya arasında
“EKONOMİK REKABET” e yol açtı…
Bu rekabette zamanla iki ayrı bloğun oluşmasına
ve dünyanın gerilmesine neden oldu…
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GENEL NEDENLERİ
İTİLAF DEVLETLERİ
• İNGİLTERE
Sömürge
Yarışı
• FRANSA
Sömürge
Yarışı
• RUSYA
Rusya’nın
Balkanlarda
izlediği
Panislavizm
Politikası ‘na
bağlı
olarak
ilerlemesi
İki Ülke
Arasında
Bulunan
Alsas
Bloklaşmalarda
Loren
Yer Alan Diğer
Çekişmesi
Bloklaşmaları
HARİTA
üzerinde
görelim
Devletler
• İTALYA
• ALMANYA
Rusya’nın
Balkanlarda
izlediği
Panislavizm
Politikası ‘na
bağlı
olarak
ilerlemesi
• AVUSTURYA
İTTİFAK DEVLETLERİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN BAŞLAMA NEDENİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NDAKİ BLOKLAŞMALAR
Geri
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** AVUSTURYA-MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU VELİAHTTI ’nın,
SIRBİSTAN ‘a ziyareti esnasında bir
Sırplı Öğrenci tarafından suikast
sonucu öldürülmesi sonrasında
** AVUSTURYA-MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU ile SIRBİSTAN
arasında savaş çıktı.
** İki devlet arasında başlayan,
aslında küçük bir alanda cereyan eden
savaş,diğer AVRUPALI DEVLETLERİ
’nin savaşa girmesiyle birlikte savaş bir
an da DÜNYA SAVAŞI ‘ na
dönüşüverdi.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** Savaş başladıktan kısa bir süre sonra
İNGİLTERE ve FRANSA,RUSYA ‘nın
talebi üzerine ; RUSYA ‘ya gerekli olan
savaş yardımını ulaştırmak amacıyla
kendi aralarında el birliği yaptılar.
** İNGİLTERE ile FRANSA ‘nın el
birliği ile hazırlanan yardım gemileri,
18 MART 1915 yılında ÇANAKKALE
BOĞAZI önlerine geldiler.
** O zamana kadar , BİRİNCİ DÜNYA
SAVAŞI ‘ nın dışında kalan OSMANLI
DEVLETİ, İNGİLTERE ile FRANSA ‘nın
öncülüğünde hazırlanan Yardım Gemileri
’nin ÇANAKKALE BOĞAZI ‘ndan
geçmesine olanak vermedi. OSMANLI
DEVLETİ ‘nin gösterdiği büyük
kahramanlık sonrasında İNGİLTERE ve
FRANSA DONANMASI ağır yenilgiye
uğradı.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** Böylece ; RUSYA ‘ya gerekli yardım,
ÇANAKKALE BOĞAZI ‘ndan
geçirilemediği için RUSYA; BİRİNCİ
DÜNYA SAVAŞI ‘ndan
BREST-LİTOVSK ANTLAŞMASI ile
çekilmiştir.
** Büyük ekonomik sorunlarla uğraşan
ve tüm umudunu İNGİLTERE ile
FRANSA ‘dan gelecek yardımlara bağlayan RUSYA ‘da BOLŞEVİK HALK
SINIFI, bu yardımların RUSYA ‘ya
ulaştırılamaması üzerine devlete karşı
isyan çıkardılar.
Tarihte,bu isyana, BOLŞEVİK
İHTİLALİ denir.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
•
RUSYA ‘nın savaştan çekilmesi sonrasında
İtilaf ve İttifak Devletleri Grupları ’nda
değişiklikler meydana gelmişti.
•
•
BUNA GÖRE;
İTİLAF DEVLETLERİ
•
İTTİFAK DEVLETLERİ
•
İNGİLTERE
•
ALMANYA
•
FRANSA
•
İTALYA
•
RUSYA
SAVAŞTAN ÇEKİLDİ
•
AVUSTURYA MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** RUSYA ‘nın savaştan çekilmesi
üzerine önemli ortağını kaybeden
İNGİLTERE, öbür blokta yer alan
İTALYA ‘ya
“ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
SONRASINDA OSMANLI
DEVLETİ ‘NİN PARÇALANMASI
DURUMUNDA EGE VE
ÇEVRESİ… “
nin kendisine verileceği sözü ile kendi
saflarına katılmasını teklif etmiştir.
** İTALYA ‘nın İNGİLTERE ‘nin içinde bulunduğu
İTİLAF DEVLETLER GRUBU ‘ na geçmesi ile
birlikte ALMANYA,
JEOPOLİTİK KONUM
Özelliği nedeni ile OSMANLI DEVLETİ ve
BULGARİSTAN DEVLETİ ‘ne kendisinin içinde
bulunduğu İTTİFAK DEVLETLER GRUBU ‘na
katılmaları teklifini yaptı.
** O zamana kadar savaşa girmemiş
olan İTALYA, İNGİLTERE ‘nin kendisine
sunduğu teklifi kabul ederek, savaşın
ilerki zamanlarında İNGİLTERE ‘nin de
içinde bulunduğu İTİLAF DEVLETLER
GRUBU ‘na katılır.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
•
OSMANLI DEVLETİ ve BULGARİSTAN
DEVLETİ ‘nin ‘nın savaşa girmesi
sonrasında sonrasında İtilaf ve İttifak
Devletleri Grupları ’nda değişiklikler
meydana gelmişti.
• BUNA GÖRE;
•
İTİLAF DEVLETLERİ
•
İTTİFAK DEVLETLERİ
•
İNGİLTERE
•
ALMANYA
•
FRANSA
•
Karşı Gruba Geçti
İTALYA
•
RUSYA
SAVAŞTAN
ÇEKİLDİ
İTALYA
•
AVUSTURYA MACARİSTAN
İMPARATORLUĞU
OSMANLI DEVLETİ
BULGARİSTAN DEVLETİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GELİŞİMİ
SAVAŞTAN ÇEKİLDİ
BULGARİSTAN
OSMANLI
DEVLETİ
Geri
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI,
ALMANYA ‘nın içinde bulunduğu
İTTİFAK DEVLETLERİ’ nin üstünlüğü
ile devam ederken ;
** Bir ALMAN SAVAŞ GEMİSİ ‘nin
ATLAS OKYANUSU üzerinde bulunan
ABD TİCARET GEMİSİ /
DENİZALTISI ‘ni yanlışlıkla batırması
üzerine
** ABD ‘de İNGİLTERE ‘nin içinde
bulunduğu İTİLAF DEVLETLERİ ‘nin
yanında savaşa girdi.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** ABD ‘nin İTİLAF DEVLETLERİ
GRUBU ‘ nun yanında savaşa girmesiyle
birlikte BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘nın
gidişatı değişmiştir.
** ALMANYA ‘nın lehine gözüken
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘nın
gidişatı,ABD ‘nin savaşa girmesiyle
birlikte durum tersine dönmüştür
** BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI , kısa
sürede sona ermiş ve İTTİFAK
DEVLETLERİ sırayla barış teklifinde
bulunmuşlardır.
** ABD BAŞKANI WİLSON ,
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘nın hemen
sonrasında antlaşmalar imzalanmadan
kısa bir süre önce, DÜNYA BARIŞI ‘ nı
sağlamak amacıyla 14 MADDELİK kendi
adıyla anılan WİLSON İLKELERİ ‘ni
yayınlamıştır.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NIN GELİŞİMİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
** 1. Barış Antlaşmaları açık ve şeffaf biçimde yapılmalı, gizli antlaşmalar yapılmamalıdır.Buna
İşgal Antlaşmaları’da dahildir.
** 2. Karasuları dışındaki denizlerde dolaşım, savaşta ve barışta,
özgür olmalıdır. Uluslararası kararla, uluslararası antlaşmalara
uyulmasını sağlamak için genel veya bölgesel ablukalar
oluşturulabilir.
** 3. Uluslar arasındaki bütün ekonomik engeller kaldırılmalı ve
serbest ticarete izin verilmelidir.
** 4. Uluslar, iç güvenliği sağlamaya yetecek miktarın dışında
silahlanmamalıdır. Bunun sağlanması için garantiler verilmelidir.
** 5. Uluslara kendi kaderini , yine kendilerince belirleme hakkı verilmelidir.
** 6. Rusya topraklarındaki yabancı birlikler ayrılmalı ve devletlerin de yardımı ile Rusya'ya kendi gelişmesini
sağlamak için her türlü imkan verilmelidir.
** 7. Almanya, işgal ettiği Belçika topraklarını boşaltmalı ve Belçika'da savaş önceki durum yeniden
kurulmalıdır.
** 8. Almanya, işgal ettiği Fransa topraklarının boşaltılmalı ve Prusya'nın 1871'de ilhak ettiği Alsas-Loren
Fransa'ya geri verilmelidir.
** 9. İtalya'nın sınırları ulusçuluk prensibine yeniden düzenlenmelidir.
** 10. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu halklarına kendi kaderini tayin etme hakkı sağlanmalıdır.
** 11. Romanya, Sırbistan ve Karadağ toprakları boşaltılmalı ve Sırbistan'a denize açılma imkanı verilmelidir.
Balkan devletlerinin sınırları ulusçuluk prensibine göre düzenlenmelidir.
** 12. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarına egemenlik hakkı tanınmalı, fakat Türk
olmayan halklara bağımsızlık verilmelidir. Çanakkale Boğazı, sürekli olarak, bütün milletlerin
ticaret gemilerine açık olmalı ve bu durum milletlerarası garanti altına konmalıdır.
** 13. Bağımsız bir Polonya kurulmalı ve Baltık Denizi'ne açılmalıdır.
** 14. Büyük ve küçük, bütün devletlere siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak
garanti altına almak imkanını sağlamak amacı ile, uluslararası örgüt kurulmalıdır./ Milletler Cemiyeti
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ SONUÇLARI
7. Yenen Devletler ile Yenilen
Devletler arasında antlaşmalar
imzalandı
OSM.DEVLETİ’NİN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ 1 2 3
OSM.DEVLETİ’NİN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ 1 2 3
OSM.DEVLETİ’NİN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ 1 2 3
OSM.DEVLETİ’NİN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Geri
OSM.DEVLETİ’NİN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Geri
** OSMANLI DEVLETİ ‘nin BİRİNCİ
DÜNYA SAVAŞI ‘nda açtığı İLK
CEPHEDİR…
Bu cephe,RUSYA ‘nın savaştan cekilmesiyle
kapanmıştır…Buna göre,bu cephe aynı
zamanda İLK KAPANAN CEPHE ‘dir.
Bu cephe,hafızalarımızda SARIKAMIŞ
FACİASI ile yer dinmiştir.
OSM.DEVLETİ’NİN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Geri
OSM.DEVLETİ’NİN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRMESİ
Geri
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ SONUÇLARI
Geri
Geri
1907’de Kurulan
Bir Blok
Sosyalizm
Çarlık Rejimi
İtilaf
Son verdiği rejimdir
Üyesi olan ülkeler
Fransa
Alsas
Loren
Sorunu’nu
yaşadığı
ülkedir.
İngiltere
Savaş Sonunda
İmzaladığı ve
II.Dünya Savaşı’na
da etki eden
anlaşmadır.
1882’de
İttifak
kurduğu
ülkelerdir.
Versay
Antlaşması
1917’de yaşadığı
devrimdir.
Rusya
Fransa ile beraber
boğazları geçmek için
açtıkları cephedir.
Almany
a
Benimsediği yeni
rejimdir
Çanakkal
e
Avus.
Mac.İmp
İtalya
Bolşevik
İhtilali
Arıburnu ve
Conkbayırı
Savaşlarında
başarılı olan
komutan
Sovyet-
Sonucu
kurulan
devlettir.
Rusya
Mustafa Kemal
I.Dünya Savaşı’nda savaştığı
diğer cephelerdir.
Brest-Litowsk
İmzaladığı
devlettir.
Kafkas
Suriye
1911’de işgal
ettiği yerdir.
Trablusgarb
Savaştan
çekilirken
imzaladığı
anlaşmadır
Mondros
Ateşkes
I.Dünya Savaşı
sonucunda
imzaladığı ateşkesdir.
Osmanlı
İmp.
M.Oktay Aytaşkın - 2011
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ‘ NDAKİ BLOKLAŞMALAR
Geri
Download