1.dünya savaşı devletleri

advertisement
1.DÜNYA SAVAŞI DEVLETLERİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1914-1918
Üçlü İtilaf Devletleri
İngiltere
Fransa
Rusya
Üçlü İttifak Devletleri
SAVAŞA KATILAN
DEVLETLER
Almanya, Avusturyaİtalya, Macaristan
Üçlü İttifak
Devletleri
SAVAŞI
KAYBETTİ
Osmanlı D.
Sırbistan
Yunanistan
Japonya
Brezilya
Çin
ABD
Romanya
Portekiz
Belçika
İtalya
İTALYA
Bulgaristan
Osmanlı – Mondros
ateşkes Anlaşması
ATATÜRK’ÜN
MİLLİ
MÜCADELE
YOLU
SAMSUNA ÇIKIŞ
Amasya Genelgesi
9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa
Kemal,millî iradeye dayalı bir devlet kurmak
amacıyla 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a
çıktı.KURTULUŞ SAVAŞININ BAŞLANGICI
SAYILIR
22 Haziran 1919 tarihinde
ulusal egemenliğe dayalı yeni
Türk devletinin kurulması
yolunda ilk adım atıldı.
Erzurum Kongresi
23 Temmuz 1919 tarihinde başlayan
Kongreye katılan temsilciler ulusal
nitelikli kararlar aldılar.
TBMM’nin Açılması
23 Nisan 1920’de TBMM güçler birligi
ilkesine ve ulusal egemenlik anlayısına
sahip olarak açıldı.
Sivas Kongresi
Yurdun temsilcileri 4 Eylül 1919 tarihinde
bir araya gelerek ulusun kaderini
belirleyecek kararlar aldı.
BATI CEPHESİ(YUNANLILAR)
DÜZENLİ ORDULAR
CEPHELER
1.İNÖNÜ SAVAŞI(10 Ocak1 921)
İsmet İnönü
Londra Konferansı düzenlendi
Rusya ile Moskova Anlaşması
 TBMM’de İstiklal Marşı kabul edildi.
2.İNÖNÜ SAVAŞI(31 Mart-1Nisan 1921)
İsmet İnönü
M.K, İsmet Paşa’ya çektiği telgrafta’’Siz
orada yalnız düşmanı değil,milletin ters giden
talihini de yendiniz.’’ demiştir.
İtalyanlarla ciddi bir
savaş olmadan
Konya ve
Antalya’dan geri
çekildiler.
SAKARYA SAVAŞI(23 Ağustos-13 Eylül 1921)
Mustafa Kemal
En uzun ve en kanlı süreni (22 GECE-GÜNDÜZ)
M.K mareşallik ve gazilik unvanı verildi.
Rusya ile Kars Anlaşması (doğu sınırımız
çizildi)
Fransızlarla Ankara Anlaşması(Hatay dışındaki
Suriye sınırı çizildi)
 M.K’’Hattı müdafa yoktur.Sathı müdafa
vardır.Bu satıh bütün vatandır’’demiştir.
BÜYÜK TAARUZ VE BAŞKUMANDAN MEYDAN
SAVAŞI(26-30 Ağustos 1922)
Türk Ordusu Saldırdı.
M.K’’Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir.ileri’’
Kurtuluş savaşı kazanıldı.
Nene Hatun
CEPHELER
Kazım Karabekir Paşa kükredi.
Ermeniler Türk’ ün gücü dedi.
Gümrü Antlaşması ile
Doğu Cephesi sona erdi
Urfa, Antep, Maraş’ ta,
Fransızlar yanlışta.
Güney Cephesi’ nde
Halk son verdi savaşa
Gördesli Makbule
Hanım
Osmaniyeli Tayyar
Rahmiye Hanım
İnönü’de dur dedik düşmana
Sakarya’ da son verdik taarruzlara
Büyük Taarruz’ la ulaştık kutsal vatana
Destan yazdık dosta, düşmana
BATI
CEPHESİ
1.İNÖNÜ
SAVAŞI
2.İNÖNÜ
SAVAŞI
KÜTAHYA
ESKİŞEHİR
SAVAŞLARI
Yunanlılar yenildi.
Batı cephesindeki ilk
başarıdır.
Yunanlılar
yenildi.
Türk ordusu
yenildi.
TBMM Mustafa
Kemal'i
başkomutan
atadı
"Ulusal Vergi
Emirleri" ile
ordu
güçlendirildi.
Türk ordusu 22
gün 22 gece
süren savaştan
zaferle ayrıldı
Başarı kurtuluş
azmini ve
umudunu
güçlendirmiştir.
Sovyetler Birliği
ile MOSKOVA
ANTLAŞMASI
imzalandı.
Sovyetler Birliği
yeni Türk
Devletini tanıdı.
İtalya
Anadolu'dan
çekilme kararı
aldı.
Kurtuluş
Savaşı'nın Türk
ordusu
tarafından
kazanılacağı
inancı arttı.
SAKARYA
SAVAŞI
TBMM Mustafa
Kemal'e
"Mareşallik" ve
"Gazilik" rütbesi
verdi.
TBMM'nin
saygınlığı arttı.
BÜYÜK TAARRUZ
ve
BAŞKOMUTANLIK
MEYDAN SAVAŞI
4 gün süren
savaş
Dumlupınar'da
zaferle
sonuçlandı.
9 Eylül 1922'de
Yunanlılar
İzmir'den
uzaklaştırıldı.
Bu zafer
Anadolu'nun
sonsuza kadar
Türk yurdu
kalacağını
gösterdi.
Zaferden sonra LOZAN
BARIŞ ANTLAŞMASI
imzalandı.
(24 Temmuz 1923)
BİR KAHRAMAN
DOĞUYOR
Download