mustafa kemal atatürk

advertisement
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK
BALKAN SAVAŞLAR’I
Bu yapı içinde yer alan milletler 19. yüzyıla kadar birlik ve beraberlik içinde ortamda
yaşadılar. Ancak Fransız ihtilali’nin etkisiyle özellikle Balkanlarda ayrılıkçı fikirler
ortaya çıkmaya başladı.
Balkanlarda hızla yayılan bu ayrılıkçı fikirler, Osmanlı Devleti’ni zaman içinde çok
ciddi sıkıntılara düşürmüştür. Bu görüş ve düşüncelerin ortak amacı, Osmanlı
Devleti’ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmaktı.
ÖĞRENİM YILI
Öğrenim hayatına annesinin isteği üzerine mahalle mektebinde başlayan Mustafa,
daha sonra Selanik’teki Şemsi Efendi Mektebi ne kaydoldu. Zübeyde Hanım çocukları
ile birlikte, kardeşi Hüseyin Efendi’nin yanına yerleşti.
Bu düşünce ve istekle Mustafa eğitimine devam etmek için annesinin de onayıyla
Selanik’e döndü. Burada teyzesinin yanında öğrenimine devam etti. Selanik
sokaklarında gördüğü üniformalı subaylar Mustafa’nın ilgisini çekiyordu. Bu ilgi onu
askerî okulda okumaya yöneltti.
KURTULUŞ SAVAŞI
Tüm çalışmalarında planlı hareket eden Mustafa Kemal Paşa’ya göre artık Anadolu’ya
geçip Millî Mücadeleyi başlatmaktan başka çare yoktu. Samsun’a hareket ederek
burada Kurtuluş Hareketini başlattı.Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanmıştır.
YENİLİKLER
Kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik kanunlar düzenlendi. Kadınlara seçme ve
seçilme hakkı tanındı. Harf inkılabı gerçekleştirilerek günümüzde kullandığımız “Yeni
Türk Harfleri” kabul edildi.(1928)
1934 yılında Soyadı Kanunu çıkarıldı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa’ya Türk
milleti adına TBMM tarafından “Atatürk” soyadı verildi.
ÇANAKKALE SAVAŞI
Çanakkale Savaşları’nda Anafartalar Grubu Komutanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün
vücuduna bir şarapnel parçası isabet etmiş, sağ cebinde taşıdığı saat kendisini
ölümden kurtarmıştır.
Sakarya Meydan Savaşı devam ederken talihsiz bir şekilde atından düşmüş, bunun
üzerine kaburga kemiği kırılmıştır.
KURTULUŞ SAVAŞI
Tüm çalışmalarında planlı hareket eden Mustafa Kemal Paşa’ya göre artık Anadolu’ya
geçip Millî Mücadeleyi başlatmaktan başka çare yoktu.
İzmir’in düşmanlar tarafından işgalinden bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa
müfettişlik göreviyle Samsun’a hareket ederek burada Kurtuluş Hareketini başlattı.
TBMM’NİN AÇILIMI
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı. TBMM’nin açılması,
Cumhuriyet idaresine giden ilk adımlarıydı. Bununla birlikte saltanat devam
ediyordu.
Cumhuriyet’in İlanI
Ekim 1923’te de Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal’in Sosyal ve siyasi
alanlarda gerçekleştirilen inkılaplar ve ekonomide atılan adımlar ile çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı. İlk Cumhurbaşkanımız seçildi.
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
Download