12 sinif olacak ogrenciler (MF)

advertisement
ÜÇLER LİSESİ
12. Sınıf Olacak (MF) Öğrenciler
Düzey Belirleme Sınavı
ADI
: .......................................
SINAV TARİHİ
: 21.2.2016
SOYADI
: .......................................
SINAV SAATİ
: 14.00
NUMARASI : .......................................
SINAV SALONU : .........................
TÜRKÇE
MATEMATİK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FİZİK
•
•
•
•
•
•
•
•
• Sözcükte Anlam
• Cümlede Anlam
• Anlatım Bozuklukları
(Bağdaşlık, bağlaşıklık)
• Paragrafta Anlam
• Anlatım Türleri
• İletişim, Dil ve Kültür
• Sözcük Türleri
• Ses Bilgisi
• Yazım Kuralları
• Noktalama İşaretleri
Kümeler
Mutlak Değer
Denklem Çözümü
Eşitsizlik
Sayılar
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Oran – Orantı
Problemler
Fonksiyon
Polinom
Çarpanlara Ayırma
İkinci Dereceden Denklemler
Parabol
Kombinasyon – Permütasyon
Olasılık
Binom Kuralı
Mantık
Açı
Üçgen
Vektör – Kuvvet
Hareket
Dinamik
İş – Enerji
Yeryüzünde Hareket
İtme – Momentum
Tork – Denge
Elektriksel Kuvvet – Alan
Elektriksel Potansiyel
• Manyetizma
• Alternatif Akım
KİMYA
• Madde Özellikleri
• Atomun Yapısı ve
Periyodik Cetvel
• Mol Kavramı
• Kimyasal Yasalar ve
Hesaplamalar
• Gazlar
• Çözeltiler
• Bileşikler
• Bağlar
BİYOLOJİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Canlıların Ortak Özellikleri
İnorganik ve Organik Maddeler
Hücre
Ekoloji
Mitoz ve Mayoz Bölünme
Eşeyli ve Eşeysiz Üreme
Genetik
Hücre Solunumu
Fotosentez
Download