T.C.İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

advertisement
T.C.İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV SONUCU
Sosyal Bilimer Meslek Yüksekokulumuzda Dış Ticaret Programına tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan
edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 ncİ maddesi uyarınca 19/06/2015
tarihinde yapılan giriş sınavı sonucu aşağıya çıkarılmıştır.
KADRO
UNVANI
İLAN
KODU
PROGRAM
ADI
BAŞVURAN ADAYIN
ALES PUANI
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ADI VE SOYADI
PUAN
35%
PUAN
30%
Hülya TUTUŞ
73,68
25,788
61,5
18,45
Fatma Betül ORTAKÖY
83,66
29,281
56,83
17,049
Nil VARAN
74,19
25,9665
94,16
28,248
Füsun BULUT
71,09
24,8815
67,33
20,199
Öğretim Görevlisi
30401 Dış Ticaret
Jülide BÜYÜKŞİRİN
72
25,2
74,1
22,23
0
0
Bu duyuru, ilgili Yönetmelik uyarınca tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
GİRİŞ SINAV NOTU
PUAN
35%
0
75
26,25
50
17,5
60
21
40
14
0
Doç. Dr. Hatice KARAHAN
Komisyon Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Nurullah GÜR
Üye
Yrd. Doç. Dr. Rana ATABAY
Üye
DEĞERLENDİRME
NOTU
SINAVA GİRMEDİ
72,6
71,7
66,1
61,4
0,0
BAŞARILI
Download