12 sinif olacak ogrenciler (TM)

advertisement
ÜÇLER LİSESİ
12. Sınıf Olacak (TM) Öğrenciler
Düzey Belirleme Sınavı
ADI
: .......................................
SINAV TARİHİ
: 21.2.2016
SOYADI
: .......................................
SINAV SAATİ
: 10.00
NUMARASI : .......................................
MATEMATİK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kümeler
Mutlak Değer
Denklem Çözümü
Eşitsizlik
Sayılar
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Oran – Orantı
Problemler
Fonksiyon
Polinom
Çarpanlara Ayırma
İkinci Dereceden Denklemler
Parabol
Kombinasyon – Permütasyon
Olasılık
Binom Kuralı
Mantık
Açı
Üçgen
SINAV SALONU : .........................
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
• Sözcükte Anlam
• Cümlede Anlam
• Anlatım Bozuklukları
(Bağdaşlık, bağlaşıklık)
• Paragrafta Anlam
• Anlatım Türleri
• İletişim, Dil ve Kültür
• Sözcük Türleri
• Ses Bilgisi
• Yazım Kuralları
• Noktalama İşaretleri
• Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri
• Tanzimat Edebiyatı
• Servet–i Fünun Edebiyatı
• Fecr–i Âti Edebiyatı
• Edebi Sanatlar
• Batı Edebiyatı
Felsefeye Giriş
Bilgi Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Varlık Felsefesi
COĞRAFYA
TARİH
• Tarih Bilimi – Tarih Öncesi –
İlkçağ Uygarlıkları
• İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
• Müslüman Türk Devletleri
• İslam Tarihi
• Osmanlı Develti Kuruluş,Yükselme,
Duraklama, Gerileme, Dağılma
• Trablusgarp –Balkan – I. Dünya Savaşları
• Ulusal Mücadelenin Örgütlenme Aşaması
• Avrupa Tarihi
FELSEFE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dünya’nın Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Jeotmorfoloji (İç–dış kuvvetler)
Nüfus ve Yerleşme
Türkiye Coğrafyası
Çevre ve Toplum
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Ekosistem ve Madde Döngüsü
Download