DERSİN İÇERİĞİ VE BÖLÜM

advertisement
DERS bilgi formu
dersin adi
BÖLÜM
PROGRAM
DONEMİ
dersin dili
DERS KATEGORİSİ
GENEL MATEMATİK
TIBBI HİZMETLER VE TEKNİKLER
TIBBI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
I.DONEM
Türkçe
Seçmeli Ders
Meslek Dersi
Zorunlu Ders
X
ON ŞARTLAR
Haftalık
SÜRE VE DAĞILIMI
Ders Saati
Okul
Eğitimi
Bireysel Öğrenme
Süresi (Proje, Ödev,
Araştırma, işyeri
Süresi
Eğitimi)
32
28
2
Ders Kredisi
KREDİ
Toplam
60
AKTS Kredisi
(1 kredi=25-30 saat)(lmodül=l kredi)
2
Bu dersin temel amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında ve
DERSİN AMACI
günlük yaşamda gerekli matematiksel bilgi ve beceriyi
kazandırmak.
1. Sayılar, Uslu ve Köklü Sayı kavramlarını anlamak
2. Birinci ve İkinci Dereceden Denklemleri ve çözümlerini
ÖĞRENME ÇIKTILARI
VE YETERLİKLER
kavramak
3. Eşitsizlik çözümlerini kavramak
4. Bazı geometrik şekillerin alan, çevre ve hacim hesaplarını
yapabilmek
5. Fonksiyon ve fonksiyon çeşitlerini kavramak
6. Trigonometrik fonksiyon, Üstel ve Logaritmik Fonksiyon
kavramlarını anlamak
Modüller/Içerik/Konular
Hafta
DERSİN İÇERİĞİ VE
DAĞILIMI
(MODÜLLER VE
HAFTALARA GÖRE
DAĞILIMI)
1
2
3
4
5
6
Sayılar(Doğal Sayılar,Tam Sayılar,Rasyonel Sayılar)
Rasyonel, irrasyonel, Ondalık Sayılar
Reel Sayılarda sıralama özellikleri ve Reel Sayı aralıkları
Uslu ve Köklü Sayılar
Oran Orantı
Birinci ve ikinci Dereceden Denklemler ve çözümleri
7
Birinci Dereceden Denklem Sistemi ve çözümleri
8
9
10
11
12
13
14
Eşitsizlikler
ARA SINAV
Geometrik şekillerin Alan ve Çevre Uzunlukların hesabı
Prizmaların Köşegen uzunlukları, Yüzey alanı ve hacmi
Fonksiyon ve fonksiyon çeşitleri
Trigonometrik Fonksiyonlar
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
Download