tez savunma sınavı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

advertisement
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZ SAVUNMA SINAVI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEZ BAŞLIĞI
:
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Modern Dönem
Dindarlığının Kadın Algıs ına Kelami Bir Bakış
SUNAN
: Ayşe KALYONCUO
DANIŞMAN
: Doç. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ
SINAV TARİHİ
SAAT
: 31 Mart 2017
SINAV YERİ
: RTEÜ İlahiyat Fakültesi
Çok Amaçlı Toplantı Salonu
C Blok 4. kat
: 10.30
ÖZET
İnsanlar, kadın ve erkek olarak cinsiyetleri verili bir şekilde doğarlar. Fakat cinslerin toplumlarda üstlendikleri görevler
açısından bakıldığında oldukça geniş bir çeşitlilik mevcut görünmektedir.
Cinsler arasındaki davranış, düşünce, duygu ve hatta irade farklarının doğuştan gelen fıtri farklar olarak değişmez
olduğu düşüncesi kadın açısından olumsuz bir durum meydana getirmiştir. Bu sorunun aşılmasında özellikle feminist literatürde
sıkça kullanılan Toplumsal Cinsiyet kavramı karşımıza çıkmaktadır. Kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyet rollerinin değişip
değişmeyeceği meselesi M üslüman kadınların sorunlarının tartışılmasında önemli bir etkiye sahiptir.
Tarihsel malzemenin rivayet tekniği açısından değerlendirilmesi bir yana Kur’an metni bağlamında kadının yeri değişik
tartışmalara kaynaklık etmiştir. Günümüz müelliflerinin bu bağlamda ele aldıkları bazı eserler insan hakları temelli eşitlikçi bir
yaklaşım öngörmektedir. Kadınlarla ilgili ahlak ve ibadet, sosyal ve siyasi alanlardaki ayetlerin bu çerçeveden yorumlanması
önem arz etmektedir. Buna mukabil kadını ve erkeği aynı ontolojik düzlemde görmeyen, kadını ikincil bir varlık alanına hapseden
bir algı da söz konudur. Bu algının Kur’an ve sahih sünnet temelli olmasından ziyade insanların içinde bulundukları sosyokült ürel
durumlar, ataerkil arka fonla yapılan okumalar silsilesi sonucu oluşturulmuş olabileceği de göz önüne alınması gereken önemli
bir husustur.
Download