11 sinif olacak ogrenciler (TM)

advertisement
ÜÇLER LİSESİ
11. Sınıf Olacak (TM) Öğrenciler
Düzey Belirleme Sınavı
ADI
: .......................................
SINAV TARİHİ
: 21.02.2016
SOYADI
: .......................................
SINAV SAATİ
: 10.00
NUMARASI : .......................................
COĞRAFYA
• Topografya ve Kayaçlar
• Levha Hareketleri
• Yeryüzündeki su kaynakları
ve toprak tipleri
• Yeryüzündeki bitki formasyonları
• Nüfusun gelişimi, dağılışı,
nitelikleri ve göçler
• Türkiye’de toprak, bitki ve su varlığı
• Doğal afetler ve topluma etkileri,
korunma yolları
MATEMATİK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kümeler
Kartezyen Çarpım
Fonksiyon
Denklem Çözümü
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Oran – Orantı
Problemler
Polinom
Çarpanlara Ayırma
Kombinasyon – Permütasyon
Olasılık
Açı
Üçgen
SINAV SALONU : .........................
TÜRKÇE
• Anlatımda Tema ve Konu
• Anlatımın Oluşumu (Bağdaştırma, bağlaşıklık,
bağdaşıklık, anlamla ilgili anlatım bozuklukları)
• Anlam Türleri
• Paragraf
• Sözcükte Anlam
• Ad – Sıfat – Zamir
• Edebî Sanatlar
• Destan Dönemi Türk Edebiyatı
• Yazılı Edebiyat
TARİH
• Tarih Bilimi – Tarih Öncesi –
İlkçağ Uygarlıkları
• İslâmiyet Öncesi Türk Devletleri
• İslam Tarihi
• Müslüman Türk Devletleri
• Osmanlı Yükselme, Duraklama,
Gerileme, Dağılma
• Avrupa Tarihi
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards