temel kavramlar - video.eba.gov.tr

advertisement
SAYILAR
RAKAM: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine
rakam denir.
SAYI: Basamakları rakamlardan oluşan, çokluk bildiren
ifadelere sayı denir.
NOT: Her rakam aynı zamanda bir basamaklı sayıdır, fakat
her sayı rakam değildir.
5
Rakamdır ve sayıdır.
100 Sayıdır ama rakam değildir.
x, y, z farklı birer rakam olmak üzere, x+y+z toplamının
en büyük değeri kaçtır?
A)30 B) 27 C) 24 D) 21 E) 20
x=9
y=8
z=7
x+y+z = 9+8+7 =24
Doğru seçenek “ C ” şıkkı
NOT: Rakamlara değer verirken en büyük veya en küçük
değerler katsayısı büyük olana verilir.
a, b, c farklı birer rakam olmak üzere, 3a+4b-5c toplamının
en büyük ve en küçük değeri kaçtır?
en büyük 3a+4b-5c
b=9
a=8 c=0
3.8 +4.9 -5.0 =24 +36 - 0 = 60
en küçük 3a+4b-5c b=0 a=1 c=9
3.1+4.0 -5.9 = 3 +0 -45 = - 42
a, b, c birer rakam olmak üzere, 3a+4b-5c toplamının
en büyük ve en küçük değeri kaçtır?
en büyük 3a+4b-5c a=9 b=9 c=0
3.9+4.9-5.0= 27+36-0= 63
en küçük 3a+4b-5c a=0 b=0 c=9 3.0+4.0-5.9= -45
PRATİK:Neyi istiyorsa pozitif olanlara onu ver.
D0ğal Sayılar: N harfi ile gösterilir. {0, 1, 2, 3, 4, ... } şeklinde sonsuza
kadar olan sayılardır.
Tamsayılar: Z harfi ile gösterilir. { ... , -3, -2, -1, O, 1, 2, 3, ... }
kümesinin elemanları olan sayılardır.
+
Z = {1, 2, 3, ... } Z = { ... , -3, -2, -1}
? +
Z = Z U Z-
NOT: 0’ ın işareti yoktur. Pozitif veya negatif değildir.
+
Z = Z U Z- U 0
+
+
Sayma Sayıları: N =Z = {1, 2, 3, 4, 5, 6, ... } şeklinde sonsuza
kadar olan sayılardır.
Rasyonel Sayılar: Q harfiyle gösterilir.{a/b: a,bZ ve b0} dır
3/5
4 , 0/5
İrrasyonel Sayılar :Q ‘ ile gösterilir.Rasyonel olmayan sayılara
denir.
2

Reel sayılar:
R ile gösterilir. Rasyonel ve irrasyonel
sayıların birleşimidir.
Yani şimdiye kadar gördüğümüz en büyük sayı kümesidir
Tek – Çift Sayılar
Not: Tek sayılar yerine 1 çift sayılar yerine 2 düşünün
T + T =Ç
T-T=Ç
T .T= T
Ç + Ç =Ç
Ç-Ç= Ç
Ç .Ç= Ç
T+Ç=T
T-Ç= T
T.Ç= Ç
Ç+T=T
Ç-T= T
Ç.T= Ç
Not: Çarpım tek ise bütün sayıların tek olduğuna DİKKAT!!!
a.b.c =1453 ise a,b,c tamsayıları için ne söylenebilir ?
1453 tek sayı olduğundan a,b ve c sayıları tek olmak
zorundadır.
Download