kimya dersi bilgi yarışması soruları

advertisement
KİMYA DERSİ BİLGİ YARIŞMASI SORULARI
1. Kimya biliminin kurucusu olarak kabul edilen Lavoisier deneylerinde hangi maddeyi
kullanmıştır? (1z)
2. Mg3N2 + H2O
Mg(OH)2 + NH3
tepkimesi denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur?
3. Karbon ve hidrojen atomlarından oluşan;
Beş karbonlu, düz zincirli ve bir tane üçlü bağı olan bir organik bileşiğin kapalı
formülünü yazınız.
4. X çözeltisinin 10 ºC'taki çözünürlüğü 80 g / 100 g sudur. 10 ºC'ta 360 gram doymuş X
çözeltisi hazırlamak için kaç gram su gerekir?
5. NH3(g) + HCl(g)
NH4Cl(k)
yukarıdaki tepkimenin türü nedir?
6. Çökelek nedir? (1z.6.y)
7. Etil alkol – Su karışımını hangi yöntemle ayırırsınız?
8. Camın ana bileşeni nedir?
9. İnsan sağlığına zarar veren motorlu taşıtların egzozlarından çevreye yayılan kimyasal
maddenin adı nedir? (2.z)
CEVAPLAR
1. Oksijen gazı
2. 6
3. C5H8
4. 200 g
5. Asit – Baz tepkimesi
6. Çökelme tepkimeleri sonunda oluşan katı üründür.
7. Ayrımsal damıtma
8. Kum ( SiO2 Silisyum oksit )
9. Kurşun
GENEL KÜLTÜR
1. 2013 yılında yapılacak olan dünya genç erkekler dünya kupası futbol karşılaşmaları
hangi ülkede yapılacaktır?
Cevap: Türkiye
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards