Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

advertisement
Adı Soyadı:…………………………………….
== CEVAP ANAHTARI ==
No/ sınıfı :………/ 12-F
2013–2014 EÖY Sofulu Anadolu İHL2.Dönem 12-F, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1.Yazılı Sorularıdır.
SORULAR ve CEVAPLAR
1— 1948 Arap-İsrail savaşında İsrail’e karşı savaşan devletler hangileridir?
Cevap 1: a)Ürdün
b)Suriye
c)Mısır
d)Lübnan
e) Irak
2—- ABD’nin SSCB ile yumuşama dönemi ilişkilerini düzenlediği ilkeleri kısaca yazınız?
Cevap 2: a) Realizm
b) Ölçü ilkesi
c) Bağlantılılık ilkesi
3— ABD ile SSCB arasındaki çekişmeler sonucu ortaya çıkan Kore savaşında Kuzey ve güney Korelileri kışkırtan
süper güçler hangileridir.
Cevap 3: a) ABD
b) SSCB
4-- Hindistanlı Hindular ile Pakistanlı Müslümanların mücadelesinin yaşandığı Keşmir’de sorunun devam
etmesine neden olan iki devletin adı nedir?
Cevap 4 : a) Hindistan
b) Pakistan
5— CHP milletvekillerinden kimler dörtlü takriri ilan etmişlerdir?
Cevap 5: a) Celal Bayar
b) Adnan Menderes
c) Fuad köprülü
d) Refik Koraltan
6— Wilson ilkelerindeki '' torak alınmayacaktır.'' maddesine karşı İngiltere ve Fransa'nın ortaya koyduğu yeni sömürge
tipine ne denir?
Cevap 6: Manda yönetimi
7— Süveyş kanalı günümüzde hangi ülkededir?
Cevap7: Mısır.
8—Varşova paktına karşılık Batı blokunun kurduğu askeri teşkilatın adı nedir?
Cevap8: Nato
9— SSCB, Molotof planını ABD’nin hangi planına karşı uygulamaya koymuştur?
Cevap9: Marşal
10— Boş yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz.
(Salt 1 , Comecon, Führer, barış, Bulgaristan, Enver paşa, Kara, Balkan, Roma, İtalya )
A) Salt 1 antlaşması ile konvansiyonel silahlarda sınırlandırmaya gidilmiştir.
B) Doğu blokunda ekonomik işbirliği için Comecon kurulmuştur.
C) Führer, Adolf Hitlerin lakabıdır.
D) I.Dünya savaşının sonucunda itilaf devletleri Paris barış konferansını topladılar.
E) I.Dünya savaşının sonucunda Bulgaristan ile itilaf devletleri Nöyyi antlaşmasını yaptılar.
F) Enver paşa , 8 Kasım 1921 de Türkistan’a giderek basmacılara katıldı.
G) Dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı güne Kara Perşembe adı verilir.
H) II.Dünya savaşı öncesi Türkiye cumhuriyeti Batı sınırlarını güven altına almak için Balkan antantını
imzaladı.
I) 1957’de Roma antlaşması ile Avrupa ekonomik topluluğu kuruldu.
J) II.Dünya savaşında Almanya, İtalya ve Japonya Mihver devletler gurubunda yer aldılar.
NOT: 1,2,3,4,5.Sorular on(10), 10.soru yirmi(30), diğerleri beş(5), puandır.
Başarılar
M.KURTGÖZ
Download