71_sakarya-meydan-muharebesi

advertisement
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ
(23AĞUSTOS-13EYLÜL1921)
Yunanlıların Ankara’yı hedef seçerek
23 ağustos 1921’de yeniden ilerlemeye
başlamaları üzerine savaş başlamıştır.
Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur,
sath-ı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır”
şeklinde belirlediği Sakarya Meydan
Muharebesi planlı 100 Km. genişliğinde bir
cephede uygulanmış ve yapılan savunma savaşı
sonunda Yunan ordusu büyük bir yenilgiye
uğratılmıştır.
SONUÇLARI
Yunan ordularının savunma gücü kırılmış
ve savunma yapmak zorunda
bırakılmıştır.
Anadolu’nun Türk yurdu olduğu bir kez
daha belgelenmiştir.
Türk Ordusu 1683’teki II. Viyana
bozgunundan beri süregelen geri
çekilmesi sona ermiştir.
Türk Orduları saldırı gücüne ulaşmıştır.
Mustafa Kemal’e GAZİLİK ve
MAREŞALLİK unvanı verilmiştir.
İtilaf Devletleri, TBMM’ye ateşkes ve yeni
barış önerilerinde bulunmuşlardır.
SAKARYA ZAFERİ’NİN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ
İTALYANLAR
ANADOLU’YU TAMAMEN
BOŞALTTILAR
FRANSIZLARLA ANKARA
ANTLAŞMASI
İMZALANDI
20 EKİM 1921
KAFKAS
CUMHURİYETLERİYLE
KARS ANTLAŞMASI
İMZALANDI
13 EKİM 1921
SİYASİ SONUÇLARI
KARS ANTLAŞMASI: (13Ekim1921)
Sovyetler Birliğinin egemenliği altına giren
Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan
Cumhuriyetleri adına Sovyetler Birliği ile
imzalanmış ve üç Cumhuriyet tarafından da
onaylanmıştır.
ÖNEMİ: Antlaşmayla Doğu sınırımızla ilgili
bütün pürüzler ortadan kaldırılmıştır. Doğu
sınırımız kesinleşmiştir.
ANKARA ANTLAŞMASI (20Ekim1921)
TBMM ile Fransa arasında imzalanmıştır.
Antlaşmaya göre:
Taraflar arasında savaş sona ermiştir.
Türkiye Suriye sınırı, Hatay dışında
bugünkü durumuna ulaşmıştır.
İki ay içinde Fransa’nın Anadolu’daki
askerlerini geri çekmesi
kararlaştırılmıştır.
İskenderun ve Hatay’da yeni bir özel
yönetim kurulması kabul edilmiştir.
ÖNEMİ
Fransa ile aramızdaki savaş sona
ermiştir.
İlk kez İtilaf Devletlerinden biri
(Fransa) TBMM’nin kurduğu düzeni ve
Misak-ı Milli’yi kabul etmiştir.
Türkiye’nin güneyinde Irak’a kadar olan
sınırı güvence altına alınmıştır.
Güney cephesindeki birlikler barı
cephesine kaydırılmıştır.
SORU
Kütahya Eskişehir Savaşlarından sonra Türk ordusu
geri çekilmiştir. Ordunun geri çekilişinin TBMM’de
büyük tartışmalara yol açması üzerine Genel
Kurmay Başkanlığı, bunun taktik gereği olduğunu
açıklamıştır.
Genel Kurmay Başkanlığının açıklamasını aşağıdaki
gelişmelerden hangisi daha çok destekler?
A)Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi
B)Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanması
C)TBMM’nin yetkilerinin geçici olarak Mustafa
Kemal’e verilmesi
D)Bundan sonra yapılan savaşların kazanılmış olması.
2000 ÖO
Download