kurtuluş savaşı muharebeler dönemi

advertisement
KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ
-Kuvay-i Milliye milli kuvvetler anlamındadır ya da bir diğer ifadeyle milis kuvvetler.
-Kuvay-i Milliye gayr-i nizami (düzensiz) savaş ve gerilla taktiklerini uygulamış
DOĞU CEPHESİ
-ERMENİ SORUNU:
-İlk kez 1878 Berlin Antlaşması ile gündeme gelmiştir.
-İngiltere ve Rusya Ermenileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmışlardır.
İNGİLTERE:
Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan
kurarak Rusya’nın Akdeniz’e inmesini
engelleme politikası izlemiştir.
RUSYA:
Kendine bağlı bir Ermenistan kurdurarak bu
devlet üzerinden Akdeniz’e ulaşmaya çalışmıştır.
-1915’te Osmanlı Devleti Ermenilerin Doğu Anadolu’da katliam yapmaları üzerine
Tehcir Kanunu (zorunlu göç) ile Ermenileri Suriye dolaylarına göç ettirmiştir.
-Kurtuluş Savaşında DOĞU CEPHESİ Osmanlı’dan kalan birliklerin başına geçen Kazım
Karabekir Paşa Ermenileri vatan topraklarının dışına çıkararak GÜMRÜ ANTLAŞMASINA
zemin hazırlamıştır.
-GÜMRÜ ANTLAŞMASI (3 Aralık 1920) TBMM’nin uluslar alandaki ilk siyasi başarısıdır.
- GÜMRÜ ANTLAŞMASI, Sevr’i geçersiz sayan ilk uluslararası siyasi belgedir.
- TBMM’yi tanıyan ilk işgalci devlet Ermenistan olmuştur.
-HARBOURD RAPORU; bu rapor Ermenilerin Doğu Anadolu’da soykırıma uğramadığını ve nüfusça çoğunlukta
olmadıklarını gösterir.
GÜNEY CEPHESİ
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA;
GÜNEY CEPHESİNDE:
MARAŞ: 11 Şubat 1920’de
URFA : 10 NİSAN 1920’de
TBMM açılmadan
önce kurtulan bölgeler
ANTEP : 25 ARALIK 1921’de
ADANA : 5 OCAK 1922’de düşman işgalinden kurtulmuştur.
-Kuvay-i Milliye’nin en etkili olduğu cephe Güney cephesidir.
BATI CEPHESİ’NDE;
I.İNÖNÜ (6–10 OCAK 1921)
II. İNÖNÜ (23 MART–1 NİSAN 1921)
ESKİŞEHİR-KÜTAHYA (10–24 TEMMUZ 1921)
SAKARYA (23 AĞUSTOS -12 EYLÜL 1921)
BAŞKOMUTANLIK (BÜYÜK TAARRUZ) (26 AĞUSTOS -18 EYLÜL 1922)
I. İNÖNÜ MUHAREBESİ’NDEN SONRA;
-İstiklal Marşı kabul edildi.
-Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.
-Londra Konferansı toplandı.(TBMM’nin hukuki varlığı İtilaf Devletleri tarafından ilk defa tanınmış oldu.)
-Afgan dostluk antlaşması imzalandı.(Yeni Türk devletini tanıyan ilk İslam devleti Afganistan)
-Moskova dostluk antlaşması imzalandı.(TBMM hükümetini tanıyan ilk büyük Avrupa devleti Sovyet Rusya
olmuştur.
(BATUM’ UN bırakılması MİSAK-I MİLLİ’DEN verilen ilk tavizdir.)
II. İNÖNÜ MUHAREBESİ’NDEN SONRA;
-İtalyanlar Anadolu’dan bir kısım kuvvetlerini çekmeye başladılar.
-Fransızlar TBMM hükümeti ile barış görüşmelerine başladılar.
ESKİŞEHİR-KÜTAHYA MUHAREBELERİNDEN SONRA;
-Meclis’in Kayseri’ye taşınma fikri gündeme geldi. Ancak reddedildi.
-Başkomutanlık Yasası çıkarıldı. (5 AĞUSTOS 1921)
-TEKALİF-İ MİLLİYE emirleri yayınlandı. (7–8 AĞUSTOS 1921)
-İtalyanlar çekilmeyi, Fransızlar barış görüşmelerini durdurdular.
SAKARYA MUHAREBESİ’NDEN SONRA;
-M.Kemal’e GAZİLİK ve MAREŞALLİK rütbesi verildi.
-İtalyanlar Anadolu’yu tamamen boşalttılar.
-Sovyet Rusya’nın isteği ile Kafkas Cumhuriyetleri ile KARS Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. (Bu antlaşma ile
Doğu sınırı kesin şeklini almıştır.)
-Fransa TBMM ile ANKARA ANTLAŞMASINI imzalayarak işgal ettikleri bölgelerden çekildiler.)
(HATAY’IN Fransa’ya bırakılması Misak-i Milli’den verilen ikinci tavizdir.)
-2 OCAK 1922’de Ukrayna Cumhuriyeti ile TBMM hükümeti arasında dostluk antlaşması imzalandı.
- İtilaf Devletleri;
-22 Mart 1922’de ateşkes önerisinde,
-26 Mart 1922’de ise barış antlaşması önerisinde bulunmuşlardır. Ancak öneriler BAĞIMSIZLIK
ilkesine ters düştüğü için kabul edilmemiştir.)
BÜYÜK TAARRUZ’DAN SONRA;
-Muharebeler dönemi kapandı, diplomatik mücadele dönemi başladı.
MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI İLE, savaş yapılmadan; Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar bölgesi
kurtarıldı.
Osmanlı Devleti: Mondros Mütarekesi ile
FİİLEN
Mudanya Mütarekesi ile
HUKUKEN
Saltanatın Kaldırılması ile; RESMEN sona erdi.
Download