Ankara Antlaşması 20 EKİM 1921

advertisement
(23 Ağustos-12 Eylül 1921)
*
*Eskişehir-Kütahya Savaşları’nda
yenilen Türk ordusunun Sakarya’nın
doğusuna çekilmesinin Yunan
ordusunu cesaretlendirmesi
*Yunanlıların yeni bir saldırı planı ile
Ankara’yı ele geçirerek, TBMM’yi
dağıtmak ve Milli Mücadele’ye son
vermek istemeleri
*İzmir’de bulunan Yunan kralı
Konstantin, ordusuna Ankara’ya
ilerleme emri verdi. Yunan birlikleri, 14
Ağustos 1921 de Türk mevzilerine doğru
ilerlemeye başladı.
*22 Ağustos’ta başlayan savaşlarda
düşman birlikleri, savunma hatlarını
birçok noktada aşmayı başardılar.
İlerleyen Yunan orduları karşısında
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk
ordusuna şu emri vermiştir,
* HATTI MÜDAFA YOKTUR SATHI
MÜDAFA VARDIR. O SATIH, BÜTÜN
VATANDIR.VATANIN HER KARIŞ
TOPRAĞI VATANDAŞIN KANIYLA
ISLANMADIKÇA TERK EDİLEMEZ.
ONUN İÇİN KÜÇÜK BÜYÜK HER
BİRLİK BULUNDUĞU MEVZİDEN
ATILABİLİR. FAKAT KÜÇÜK BÜYÜK
HER BİRLİK İLK DURABİLDİĞİ
NOKTADA, TEKRAR DÜŞMANA KARŞI
CEPHE TEŞKİL EDİP MUHAREBEYE
DEVAM EDER.YANINDAKİNİN
ÇEKİLDİĞİNİ GÖREN BİRLİKLER,
ONA TABİ OLAMAZ.BULUNDUĞU
MEVZİDE SONUNA KADAR
DAYANMAYA MECBURDUR.
* Bu taktik ve yükümlülük Yunanlıların savaş
gücünü kırmaya yetti. Ankara Polatlı’ya kadar
ilerleyen Yunan birlikleri yenilerek aldıkları
yerlerden geri çekilmişlerdir ve Sakarya’nın
doğusu düşmandan temizlenmiştir.
*Bu savaşla Türk ordusunun, 1863
Viyana Bozgunu ile başlayan Batı
karşısında geri çekilme harekatı sona
ermiştir.
*Türk milletinin Anadolu’dan
atılamayacağı işgal devletleri
tarafından anlaşılmıştır.
*TBMM tarafından Başkomutan
Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşal ve
Gazi unvanları verilmiştir.
*TBMM, Sovyetler Birliğine bağlı olan
Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan
ile 13 Ekim 1921’de Kars
Antlaşması’nı imzalamıştır.
*Fransa ile 20 Ekim 1921’de Ankara
Antlaşması imzalanmıştır.
*Ukrayna ile bir dostluk antlaşması
imzalanmıştır.
*İtilaf devletleri TBMM’ye barış
teklifinde bulunmuşlardır.
* Sakarya Savaşından sonra Sovyet Rusya’nın
idaresindeki 3 Kafkas Cumhuriyeti (AzerbaycanGürcistan-Ermenistan) ile imzalanmıştır.
* Bu antlaşma ile Ardahan Türkiye’de, Batum
Gürcistan’da kalmak şartıyla doğu sınırımız
kesinlik kazandı.
* Fransa, Güney Anadolu’da başlayan Kuva-yı
Milliye direnişi karşısında pek çok yerde geri
çekilmek zorunda kalmıştı. Sakarya Savaşı
başlayınca Fransızlar bir süre daha beklemenin
yararlı olacağını düşünmüşlerdi. Sakarya
Savaşı’nın kazanılmasından sonra Fransa,
TBMM’nin karşısında Yunanların başarılı
olamayacağını anlayarak barış görüşmelerine
başladı.
20 Ekim 1921’de taraflar arasında Ankara
Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre;
* Taraflar arasındaki savaş durumu sona erecek.
* Fransızlar işgal ettikleri yerleri boşaltacak.
* Hatay ve İskenderun Fransa’nın denetimine
bırakılacak.
* İskenderun ve Hatay’da özel bir yönetim
kurulacak ve resmi dil Türkçe olacak.
* Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman
Şah’ın mezarının içinde bulunduğu Caber
Kalesi, Türk bayrağı altında ve Türk
askerlerinin koruması altında Türkiye’nin mülkü
olarak kalacaktı.
Ankara Antlaşması’nın sonuçları;
* Hatay, Batum’dan sonra Misak-ı Milli’den
verilen ikinci taviz olmuştur.
* Güney cephesinin kapanması ile buradaki
birlikler Batı Cephesine kaydırıldı.
* Fransa, TBMM’yi tanıyan ilk itilaf devleti
olmuştur.
* Bu antlaşma ile Fransa’nın desteğini kaybeden
Ermenilerin Çukurova bölgesinde bir devlet
kurma hayalleri sona ermiştir.
* İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları daha
da artmıştır.
*
Hatay’da özel bir yönetim
kurulması bölgenin Türk toprağı
olduğunun Fransa tarafından
kabul edildiğini göstermektedir.
Download