Uploaded by erenceylangtr

batı cephesi

advertisement
1. İNÖNÜ
2. İNÖNÜ
KÜTAHYA ESKİŞEHİR
SAKARYA
BÜYÜK
TAARRUZ
KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ
DÜZENLİ ORDU 12 TEMMUZ 1920
DÜZENLİ ORDU
6-10 Ocak 1921
1. İNONÜ MUHABERESİ
İÇ POLİTİKA
DIŞ POLİTİKA
•Teşkilatı Esasiye
•Londra Konferansı
•İstiklal Marşı
•Afganistan Dostluk
Antlaşması
•Moskova Antlaşması
20 Ocak 1921
■ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
■ Yürütme ve yasama yetkisi
BMM’nindir.
■ Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi
tarafından yönetilir ve hükümet
BMM Hükümeti adını alır
■ Din buyruklarının yerine getirilmesi,
kanun konması, barış yapılması, savaş
kararı verilmesi gibi esas haklar
BMM’ye aittir.
■ 1876 Kanun-i Esasi’si kaldırılmamış, bu
anayasanın
1921
Anayasası
hükümleriyle çelişmeyen maddelerinin
devamı kararlaştırılmıştır.
■ Olağanüstü bir dönemde hazırlandığı
için, kısa ve özet olarak hazırlanmış kişi
hak ve özgürlüklerine yer verilmemiştir.
İSTİKLAL MARŞI
•
•
•
•
Taceddin Efendi Dergahında yazılmıştır.
12 Mart 1921’de Meclis’te kabul edildi.
Yazarı Mehmet Akif Ersoy
İlk olarak Hamdullah Suphi Tanrıöver
tarafından okunmuştur
• İlk olarak Ali Rıfat Çağatay tarafından
bestelendi
• Şuan kullanılan beste 1930’da Osman
Zeki Üngör tarafından yapıldı
• Kahraman ordumuza ithafen yazılmıştır.
23 Şubat 1921
LONDRA KONFERANSI
• Yunan ordusuna zaman kazandırılmak
istemenmesi.
• Sevr Antlaşması’nın diplomasi yoluyla
kabul ettirilmesi.
• Rus-Türk ilişkilerinin kaygı uyandırması.
23 Şubat 1921
LONDRA KONFERANSI
• Konferans sırasında itilaf devletleri Sevr’i
çok az değişikliklerle yeniden sunmuş
• TBMM heyeti de Misakımilli’ye aykırı
olduğu için reddetmiştir.
• TBMM hükümetinin varlığı İtilaf Devletleri
tarafından hukuken tanınmıştır.
• Osmanlı adına Tevfik Paşa, TBMM adına
ise Bekir Sami Bey katılmıştır.
1 Mart 1921
TÜRK-AFGAN DOSTLUK
ANTLAŞMASI
• Karşılıklı
olarak
bağımsızlıklar
tanınacaktır.
• Emperyalist devletlerin, her iki taraftan
birine saldırması durumunda birlikte
müdahale edilecektir.
• Türkiye, Afganistan’a kültürel yönden
yardımda bulunacak, öğretmen ve
subay gönderecektir.
16 Mart 1921
MOSKOVA DOSTLUK VE
KARDEŞLİK ANTLAŞMASI
• TBMM’yi Yusuf Kemal Tengirşenk,
Dr. Rıza Nur ve Ali Fuat Cebesoy temsil
etti.
• Her iki taraftan birinin tanımadığı
antlaşmayı diğerleri de tanımayacaktır.
• Sovyet
Rusya,
Misak-ı
Milli’yi
tanıyacaktır.
• Önceki antlaşmalar geçersiz sayılacak.
MOSKOVA DOSTLUK VE
KARDEŞLİK ANTLAŞMASI
• Boğazların
kaderine
gelecekte karar verilecek.
• Batum,
Gürcistan’a
bırakılacaktır.
• Rejimlere karşılıklı saygı
duyulacak.
23 Mart-1 Nisan 1921
2. İNONÜ MUHABERESİ
• Bu zaferden sonra TBMM ve
düzenli ordunun saygınlığı
daha da arttı.
• Milli mücadeleyi kazanma
ümidi güçlendi.
• Fransa, TBMM ile anlaşma
zemini aramaya başladı.
• İtalya Anadolu’da işgal ettiği
bazı yerleri terketti.
23 Mart-1 Nisan 1921
2. İNONÜ MUHABERESİ
• 1.
İnönü’nün
tesadüf
olmadığı anlaşıldı.
• Malta esirlerinin bir kısmı
serbest bırakıldı.
• Refet Bey yönetimindeki
Dumlupınar
Aslıhanlar
Taarruzu başarısız oldu.
• Refet Bey görevden alındı.
10-24 Temmuz 1921
KÜTAHYA – ESKİŞEHİR MUHAREBESİ
• İlk yenilgi
• Sakarya Nehri’nin doğusuna
çekilindi.
• Meclisin taşınması gündeme
geldi.
• 1. Maarif Kongresi toplandı.
• Başkomutanlık kanunu.
• Tekalif-i Milliye emirleri çıkartıldı.
• İtalya-Fransa barış çalışmalarını
askıya aldı.
• Son savunma savaşı.
MAARİF KONGRESİ (16-21 TEMMUZ 1921)
■ «Cahillikle,
ilkellikle
savaş
düşmanla savaşmaktan daha az
önemli değildir.»
■ Milli bir
belirtildi.
eğitimin
kurulması
■ Savaş
nedeniyle
kongre
çalışmalarında
amaçlanan
sonuçlara ulaşılamasa da Yunan
ordusunun Ankara’ya yaklaştığı bu
dönemde bile Maarif kongresinin
toplanması eğitime verilen önemi
göstermektedir.
TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ
■ Başkomutanlık yetkisi ile Mustafa Kemal 7-8
Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
için çıkartmıştır.
■ Topyekün Genel Seferberlik halidir.
■ Her aile bir askeri giydirecek
■ Halkın elindeki tüm silah ve cephaneler 3 gün
içinde orduya teslim edilecektir.
■ Ulaşım aracı olanlar ayda 100 km’lik bir mesafeye
savaş araç ve gereci taşıyacak.
■ Kamyon lastiği satanların ve akaryakıt istasyonları
olanların mallarının %40’na bedeli sonradan
ödenmek kaydıyla el koyulacak
TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ
■ Eli silah tutan herkes orduya katılacak.
■ Silah yapımını bilen zanaatkarlar ordu hizmetine
girecek.
■ Her ilçede Tekalif-i Milliye komisyonu kurulacak ve
bu komisyonların hızla çalışması için İstiklal
Mahkemeleri kurulacaktır.
Download