Document

advertisement
SEDEF ÇİÇEK
ELEMENTİZ BİZ
HİDROJENDİR
benim adım
HELYUMDUR
arkadaşım
LİTYUMLA
sonradan tanıştım
Ama hepsiyle
kaynaştım
Ben biraz
zararlıyım
Nede olsa
yanıcıyım
ELEMENT’İN
TANIMI
Aynı cins atomlardan meydana
Gelen
Maddelere
ELEMENT DENİR….

Elementlerin özellikleri
Saf ve homojen maddelerdir
En küçük yapı taşları atomdur.
Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit
parçalara ayrıştırılamaz.
Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
Sabit öz kütleleri vardır.
Homojendir.
Elementler sembollerle gösterilir.
Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de
bulunur
ELEMENTİN
ÖZELLİKLERİ
• 1- Kendi özeliğini taşıyan en küçük yapı
birimleri atomlardır.
2- Aynı cins atomlardan oluşurlar.
3- Kendinden daha basit ve farklı
maddelere ayrılamazlar.
4- Saf maddelerdir.
5- Sembollerle gösterilirler
ELEMENTİN YAPISI
• Elementlerin en küçük parçası atom olup, atom
bir çekirdek ve bu çekirdeğe çeşitli uzaklıklarda
bulunan elektronlardan meydana gelmiştir.
Protonun kütlesi, nötronun kütlesine hemen
hemen eşit olup, kütleleri yaklaşık 1,67.10-24
gramdır. Çekirdek, atomun toplam hacmi yanında
ihmal edilecek kadar küçük olup, pozitif elektrik
yüklüdür. Pozitif elektrik yükü protondan
gelmektedir. Proton (+1) elektrik yüklü olmasına
rağmen, nötron yüksüz (nötr)dür. Çekirdekteki
nötron sayısı ya proton sayısına eşit veya fazladır.
( Nötronu olmayan tek element hidrojendir.) Bir
elementte (serbest haldeyken) proton sayısı
elektron sayısına eşittir. Elektronun kütlesi
protonun kütlesinin yaklaşık 1840’ta biri kadar
olup, elementin kütlesi yanında yok denecek
kadar azdır
METALLER
 Tabiatta
atomik halde bulunur.
Genellikle yüzeyi parlak
görünüşlüdür.
Levha ve tel haline getirilebilir.
Isı ve elektrik akımını iletir.
Oda sıcaklığında hepsi katıdır.
(cıva hariç)
AMETALLER

Ametaller
Yüzeyleri parlak görünüşlü değil,
mattır.
Genellikle erime noktası
düşüktür.
Katı olan ametaller tel ve levha
hâline getirilemez. Kırılgandır.
Tabiatta oda sıcaklığında üç
halde de bulunur. (Klor gaz,
brom sıvı, iyot katıdır.)
Elektrik akımını iletmez.
(Karbonun bir allotropu olan
grafit hariç)
BİLEŞİK ELEMENT
BİR TÜR ELEMENT
İHŞALLAH BEYENMİŞSİNİZDİR
HAZIRLAYAN SUNAN
SEDEF
SEDEF
Download