Veritabanı oluşturma sunu

advertisement
Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri I
Öğr.Gör.Kenan KILIÇASLAN
[email protected]
Web: http://www.kilicaslan.nom.tr
Yük.Müh.Kenan KILIÇASLAN
Veri Tabanı Nedir?


Veritabanı, belli bir alanda ve birbiriyle ilişkili
olarak düzenlenmiş veriler topluluğudur.
Veritabanı, birçok kullanıcı tarafından
kullanılan birbiriyle ilişkili geniş bir veri
kümesinin düzenlenmesi, depolanması ve
sorgulanması için kurulan sistemdir.
Veri Tabanı Nedir?

Veritabanı, bilgisayar temelli bir kayıt tutma
sistemidir.
Örnek veritabanları



Text dosyaları
Excel dosyası
Binary dosyalar
Text dosyasından veriye nasıl ulaşılır.



Text dosyasından veri ilk satırdan itibaren her
satır teker teker taranarak arama yapılır.
Aranan kayıt bulunmuş ise arama
sonlandırılır.
Aranan kayıt yok ise arama dosya sonuna
kadar devam eder.
Binary dosyasından veriye nasıl ulaşılır.



Her kaydın bir kayıt numarası (record
number)
Bir kayda ulaşmak için o kaydın kayıt
numarasını bilmek gerekir.
Veya Text dosyası gibi her satır (her kayıt)
teker teker taranır. Text dosyası gibi bir metod
izlenir.
Binary dosyasından veriye nasıl ulaşılır.

Doğrudan erişim nasıl sağlanır?



Aramayı hangi alana göre yapacağız? Örneğin
personel numarasına göre arama yapacaksak
personel numarasına göre bir index oluşturacağız.
Bu index sayesinde aradığımız kaydın, kayıt
numarasına ulaşacağız.
Bu kayıt numarası ile doğrudan verilere ulacağız.
Örnek erişim şekli (vb6)


OPEN testfile FOR INPUT AS #1
Do while not eof(1)




LINE INPUT #1, degisken
İf aradığımız değer bulundumu ) evet döngüden
çık
Loop
CLOSE #1
Örnek erişim şekli (vb6)


Open testfile For Random as #1 len =20
Do while not eof(1)


INPUT #1, degisken
İf aradığımız değer bulundumu ) evet döngüden
çık

Loop
CLOSE #1

Random erişim, doğrudan erişimdir.

Biz bu dönem hangi veritabanını
göreceğiz.?



İlişkisel bir veritabanı olan SQL Server 2000
veritabanı sistemini göreceğiz.
Bu veritabanı orta ve büyük ölçekli
işletmelerde kullanılmaktadır.
Microsoft ürünüdür ve sadece Windows XP,
2003 server gibi Microsoft’un işletim
sistemine yüklenmektedir.
Neden ilişkisel veritabanı?




Önce tarihçesine bakalım
İlişkisel veritabanının kökeni, 1970 li yıllarda
IBM laboratuvarında yapılan çalışmalarda
atılmıştır.
Takip eden çalışmalarda 1983 de SQL
(Structural Query Language- Yapısal
Sorgulama Dili) standartları tanımlanmıştır.
1987 de ISO ve ardından ANSI tarafından
standart olarak kabul edilmiştir.
Neden ilişkisel veritabanı?

1992 yılında yayınlanan ANSI-SQL 92
standardı bir çok veritabanı yönetim
sisteminin temelini oluşturmuştur.
Neden ilişkisel veritabanı?




İlişkisel veritabanının en önemli yanı,
tablolardan oluşmasıdır.
Tablo kavramı, günlük hayatta kullandığımız
listenin veritabanında karşılığıdır.
Örneğin, şuan sınıfta bulunan öğrencileri bir
kağıda yazın dediğimde bu bir listedir. Bunu
bir veritabanına kaydedin dediğimde ise bu
bir tablodur.
Kağıtta yazılı liste == Veritabanı tablosu
Neden ilişkisel veritabanı?




İlişkisel veritabanının en önemli özelliği,
veritabanında bulunan tabloların birbiri ile
ilişki içinde bulunmasıdır.
Zaten ilişki içinde olmasaydı ilişkisel
veritabanı diyemezdik.
Verilerin farklı tablolar halinde saklanması
sayesinde daha fazla veriyi daha az alanda
saklamayı başarır.
Halen 1970 lerde ortaya atılan ilişkisel cebir
ve normalizasyon kuralları uygulanır.
Neden ilişkisel veritabanı?

Çok kullanılan ilişkisel veritabanı sistemleri
(kısaca VTYS olarak anacağız)





Oracle
Sybase
MS SQL Server
Informix
MySQL dir.
Neden ilişkisel veritabanı?



Bu VTYS ler işlerini daha kolay yürütmek için
kendi adına standart oluşturmuşur. Ancak
genel işlemlerde kullanılan dil aynıdır ve adı
SQL dir.
Transact SQL : Ms SQL Server ve Sybase
PL/SQL : Oracle
Bu derste hangi SQL dilini öğreneceğiz


Transact SQL dilini öğreneceğiz.
SQL Server 2005’de uygulamalarını
yapacağız.
İlişkisel veritabanı örneği






Diyelim ki bir firmamız var ve e-ticaret
yapmayı düşünüyoruz.
Sadece üyelere satış yapacağız.
Bu nedenle üç tane liste tutmamız gerekiyor.
Biri müşteri listesi, diğeri ürün listesi.
Biz bu listeleri veritabanında iki ayrı tabloda
tutacağız.
Üçüncü listede ise siparişleri tutacağız.
İlk liste (Müşteri)








Listede yer alan bilgiler
Üye kodu : Kaçıncı müşterimiz olduğunu
kaydedeceğiz.
Adı : Üyenin adı
Soyadı : Üyenin soyadı
E-Posta ,
Adres,
İli
Telefon
İkinci liste (Ürün)








Listede yer alan bilgiler
Barkod numarası
Marka
Ürün adı
Özellikleri
KDV oranı
Alış fiyatı
Satış fiyatı
Üçüncü liste (Sipariş)




Listede yer alan bilgiler
Sipariş kodu : Kaçıncı sipariş olduğu girilecek
Sipariş veren : Üyenin adı soyadını yazmak
yerine, numarasını yazmak yeterli ve sağlam
çözümdür. Bunun anlamlı olması için bu alan
ile Üye kodu arasında ilişki olmalıdır.
Sipariş verdiği ürün: Ürün detayını doldurmak
yerine barkod numarasını yazmak yeterlidir.
Yine iki alan arasında ilişki olmalıdır.
Örneği şema ile anlatalım
Download