Bitirme Projeleri Standartlar ve Kısıtlar Formu (Örnek)

advertisement
Ek-G : STANDARTLAR VE KISITLAR ÖRNEKTİR
Bitirme Projesinin hazırlanmasında Standartlar ve Kısıtlarla ilgili olarak, aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Projenizin tasarım boyutu nedir? Açıklayınız.
Yeni bir proje midir? Var olan bir projenin tekrarı mıdır? Bir projenin parçası mıdır?
"Elektrik Hattından Veri İletimi" projesi var olan bir projedir. Fakat bu projede piyasadaki
çözümlerden farklı olarak gürültüye karşı dayanıklı bir kodlama algoritması geliştirilmiştir.
2. Projenizde çözüm ürettiğiniz mühendislik problemini ve çözümünüzü kısaca açıklayınız?
Geliştirilen Turbo Kod algoritması sayesinde iletilecek veri kodlanıp harmanlanarak vericiden
elektrik hattına gönderilir. Alıcı da bu kodlanmış veriyi çözerek ve tersine harmanlayarak, şifreli bir
şekilde gelen veriyi kullanıcıya güvenle teslim eder. Düşük Sinyal/Gürültü (SNR) oranlarında da
başarıyla çalışmaktadır.
3. Lisans eğitiminiz süresince almış olduğunuz derslerde edindiğiniz hangi bilgi ve becerileri
kullandınız?
Hangi derslerde öğrendiğiniz bilgiler tasarımınızda/projenizde faydalı oldu?
Bilgisayar Yazılımı I, Bilgisayar Yazılımı II, Sayısal Mantık Tasarımı, Elektronik I, Elektronik II,
Elektromanyetik I, Denetim Sistemleri, Dijital Sinyal İşleme, Mikroişlemciler, Haberleşme I,
Haberleşme II
4. Projenizi gerçekleştirirken kullandığınız modern araçlar/yazılımlar/programlar vb. nelerdir? Hangi
amaçlarla kullandığınızı kısaca açıklayınız.
Multimetre, Osiloskop, Akım Ölçer Algılayıcı, Arduino Geliştirme Kartı, Elektronik Devre Elemanları/
MATLAB, Arduino, ISIS, ARES, X-CTU, Corel Pro X4, Photoshop
5. Kullandığınız veya dikkate aldığınız mühendislik standartları/normları nelerdir?
Evrişimsel/Blok Kodlama, Turbo Kod, Hata bulma ve düzeltme, Modülasyon(OFDM, PSK) ve
arayüzde kullanılan internet protokol TCP/IP gibi haberleşme standartları araştırılıp uygun olanlar
seçilerek kullanılmıştır.
6. Kullandığınız veya dikkate aldığınız gerçekçi kısıtlar nelerdir?
a)Ekonomi
Veri iletiminin saniyede megabit seviyelerinde gerçekleştirilmesi maliyetin artması sebebiyle tercih
edilmemiştir. Bu projede saniyede 1540 bit veri iletilmektedir. Tübitak BİDEB'in 2209A Üniversite
Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2015 yılı 2.dönem sonuçlarında kazanılan
başarı ile projenin maliyeti karşılanabilmektedir.
b) Çevre sorunları
Özellikle günümüzde çeşitli güvenlik firmalarının evlerdeki karmaşık donanımlı ve kurulumu zor
sistemler yerine, minimum donanım ve en az EM kirlilik getiren çözümümüz çevreye duyarlı bir
tasarımdır. Harcanılan enerjinin minimizasyonu tasarımın önemli bir kısıtıdır.
c) Sürdürülebilirlik
Projenin çıktılarına ek olarak gerçekleştirilecek kontrol elemanları aracılığıyla cihazlar arasındaki
bağlantıların ve cihazların elektrikle olan bağlantıları kontrol edilebilecektir. Elektrikli cihazların
stand-by durumundaki harcadığı enerjinin de önüne geçilecektir. Bu durumda proje uzun dönemde
kendi maliyetini karşılayabileceği için piyasada da kullanıcılar tarafından kazançlı bir ürün haline
gelecektir ve sürdürülebilir olacaktır.
d) Üretilebilirlik
Bu projede bir deney düzeneğinin oluşturulması amaçlandığı için prototip üretimi için geliştirme
kartları kullanılmıştır. Üretim aşamasına geçildiğinde hazır kütüphanelerin kullanılması yerine özel
kütüphaneler oluşturarak yazılım bölümünü ve özel tasarım geliştirerek donanım bölümünü
yeniden tasarlamak gerekmektedir.
e) Etik
Geliştirilecek ürünün özel kodlama/şifreleme tekniği, kablosuz haberleşmenin her türlü dış bozan
etken ve kötü niyete karşı açık olmasına karşın, oldukça ileri bir güvenilirliğe sahiptir. Bu da
kullanıcının çeşitli zararlı ataklardan korunmasını sağlayacaktır.
f) Sağlık
Kapalı ortamlarda kablosuz haberleşmenin getireceği fazladan EM kirliliğin önüne geçilerek, sağlıkta
önemli bir fayda sağlanmıştır. Ayrıca minimum enerji ve donanım kısıtları da önemli avantajlardır.
g) Güvenlik
Gönderilen veri geliştirilen kodlama aracılığıyla hat üzerinden iletilmeye çalışan diğer verilerle
karışmayacak ve başka çözücüler tarafından da çözülemeyecektir. Kullanıcılar iletmek istedikleri
verileri güvenli bir şekilde iletebilecektir.
h) Sosyal ve Toplumsal Sorunlar
Özellikle günümüzde çeşitli güvenlik firmalarının evlerdeki çok kablolu ve teçhizatlı çözümleri artık
sosyal yaşantımızı etkiler hale gelmiştir. Artan hırsızlıklara karşı toplum bu çözümlere karşı bilinçsiz
bir şekilde yönlendirilmektedir. Bu çözümlerin yaşam kalitesini en az etkileyen ve en güvenilir olanı
geliştirilmeye çalışılmıştır.
Proje Ekibi: Ahmet Samet Halıcı
Proje Konusu: Elektrik Hattından Veri İletimi
Proje Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa Doğan
Download