İş Güvenliği Farkındalık Projesi Danışmanlık Desteği,

advertisement
İş Güvenliği Farkındalık Projesi Danışmanlık Desteği,
‘’I do my job safe.‘’
İşimi güvenli yapıyorum.
Yukarıdaki sloganda belirtildiği üzere projenin adı işimi güvenli yapıyorum ‘’I do my job
safe.‘’
Bu projede amaç çalışanların iş güvenliği yönetiminde sorumluluk ve hak sahibi olabilmesini
amaçlamaktadır. Yıllardır yapılan çalışmalar ve uğraşlar sonucunda hali hazırda ülkemizde
yürütmeye çalıştığımız geleneksel yöntemler ile iş güvenliği olgusunu yönetemediğimiz iş
güvenliğini bir yönetim sistemi olarak algılamamız neticesinde iş kazalarında sıfır kaza
hedefinin gerçekçi olmadığı anlaşılmaktadır.
Bunun en büyük nedeni iş güvenliği yönetiminin sadece bireyler üzerinden yürütülmeye
çalışılması davranış şekli haline getirilmemesi ve çalışanların yapılmaya çalışılan işleri
içselleştirememesidir.
Bu projede olması gereken şekli ile iş güvenliği olgusunu kişilerden alıp tüm çalışanların bu
sistemi ya da olguyu içselleştirerek sahiplenmesini sağlamak ve çalışmaları tabana yani
herkese yaymaktır.
Öncelikli değişim hedefimiz aşağıda paylaşacağım tablodaki şekildeki gibi olacaktır.
İşletmedeki durumu sol taraftan sağ tarafa doğru yönlendirmektir.
Proje 25 er kişilik ekipler halinde başlar ve her bir proje 3 ay sürer projede bulunan kişiler
tamamı ile çalışanlardan oluşur ve ekipte hiçbir şekilde statü farkı bulunmamaktadır. (amir,
müdür, şef vb. ) herkes eşit statüdedir.
Projede her bir çalışan iş güvenliği anlamında görev üstlenir ve aksiyonlar alır. Bu saya de iş
güvenliği süreçleri herkes tarafından gözlemlenir ve denetlenir hale getirilir.
www.worksafetyculture.com
[email protected]
İletişim Tel: 0554 702 7305
Proje tüme varım şeklinde bir yaşam döngüsüne dönüştürülür. 25 kişi ile başlar proje
bittiğinde diğer bir 25 kişi ile yeni bir proje hayata geçer, böylece tüm çalışanlara işletmenin
koşulları elverdiği sürece bu projelerde kendini bulma söz hakkı sahibi olma ile sorumluluk
üstlendirilir.
İşletmenin büyüklüğüne ve yapısına göre hizmet alınması gereken süreler şu şekildedir.
Çalışan sayısı;
0<x<200 kişi ise danışmanlık süresi 1 proje süresi.
200<x<500 kişi ise danışmanlık süresi 2 proje süresi.
500<x kişi ise danışmanlık süresi 3 proje süresi olarak ön görülmektedir.
Daha fazla hizmet vermek bizlerde istemiyoruz çünkü projenin ruhuna ters düşmektedir
amacımız sadece projeyi firmaya öğretmek ve kendi ayaklarının üzerinde duracak yapıya
kavuşturmaktır. Bıraktığımızda kendi kendine sürdürülebilen bir sistem haline gelmesini
hedeflenmekteyiz.
Proje danışmanlık hizmeti boyunca işletmede daimî çalışan olarak bulunan ve firmanın
belirleyeceği her projede 2 kişi proje yöneticisi olarak eğitilecektir. Proje bittiğinde bu iki kişi
firmada yeni ekipler oluşturarak yeni projeler ile sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.
Proje bitiminde ekipte bulunan kişilerin bakış açısındaki değişiklikler ve iyileştirmeler proje
öncesi ve proje sonrası olacak şekilde bir anket değerlendirmesi ile değişim öncesi sonrası
şeklinde fotoğraflanacak ve yönetime rapor hazırlanacaktır.
İlaveten yönetim iyileşmeyi bu süreç içerisinde kendi gözleri ile görecek ve hissedecektir.
Değişimin fitilini ateşleyen bir projedir. Geriye dönülmeyen bir yola girilmiş demektir.
www.worksafetyculture.com
[email protected]
İletişim Tel: 0554 702 7305
Download