Bilişim Sistemleri

advertisement
Bilişim Sistemleri
Modelleme, Analiz ve Tasarım
Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU
Ders Akışı
Hafta 2. Bilişim Sistemleri Geliştirme Süreçleri ve
Modelleri
Haftanın Amacı
Bilişim sistemleri geliştirme süreçleri ve
modellerine
ilişkin
temel
kavramlar
hakkındaki
bilgilerin
detaylı
olarak
anlaşılması amaçlanmaktadır.
Giriş
Bilişim sistemleri, organizasyonların farklı
ihtiyaçlarını
karşılayacak
özelliklere
sahiptir. Ulaşılması planlanan hedefe
uygun bilişim sistemi tasarlanmalıdır.
Bilişim Sistemlerinin Amacı
Bilgi, fayda sağlamak için yönetilmesi gereken
önemli bir kaynaktır.
1.
2.
3.
Karar verme
Yenilik ve buluş
Bilginin elde edilerek dağıtımı
Bilişim Sistemleri
Yönetimsel bilgi, organizasyonlarda bilişim sisteminde
işlenmektedir. Organizasyonlar, fiziksel sistem, yönetim
sistemi ve bilişim sisteminden oluşmaktadır.
Bilişim sistemleri, organizasyonlarda ürün ve hizmetlerin
değerini arttırmak ve rekabet avantajı sağlamak
amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır.
Bilişim Sistemleri
Bilişim sistemleri organizasyona, hedeflerini
gerçekleştirmek için gerekli olan bilgiyi
sağlamalıdır.
Bilişim sistemleri esnek olmalıdır.
Bilişim Sistemi, yönetime karar verme durumunda hizmet
sunmalıdır. Bilişim sistemi ve alt sistemlerinin amacı
yönetime gerekli olan bilgiyi sağlamaktır.
Bilişim Sistemleri Geliştirme Çalışmaları





Faaliyet boyutu
Kontrol boyutu
İnsan kaynakları boyutu
Diğer kaynaklar boyutu
Zaman boyutu
Bilişim Sistemi Tasarımı
Bilişim sistemi tasarımında karar, veri işleme ve
yönetime gereken raporların hazırlanması,
kullanıcıların
en
yüksek
memnuniyetin
sağlanmasıdır.
Bilişim Sistemleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Üst Yönetim
Yönetim
Karar Destek
Bilgi Tabanlı
Ofis Otomasyon
İşlemsel
Satış ve Pazarlama, Üretim, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları
Bilişim Sistemleri Gelişimi
Bilişim Sistemi
Gelişimi
Veri İşleme
1950
Yönetim Bilişim Sistemi
1960
Veri Tabanı Yönetim Sistemi
1970 ‘e doğru
Ofis Bilişim Sistemi
1970 ‘li yıllar
Karar Destek Sistemi
1980 ‘lerin başı
Uzman Sistem
1980 ‘lerin ortasında
Üst Yönetim Bilişim Sistemi
1990 ‘ doğru
Stratejik Bilişim Sistemi
1990 ‘a doğru
Bilişim Sistemi Geliştirme Süreci






Problemin Tanımı
Yapılabilirlik Çalışması
Analiz
Tasarım
Gerçekleştirme
Bakım
Şelale Modeli






Sistem mühendisliği
Analiz
Tasarım
Kodlama
Test
Bakım
Hızlı Uygulama Geliştirme





İhtiyaçların belirlenmesi
Taslak tasarım
Model oluşturma
İhtiyaçların karşılanması
Yazılım
Çevrimsel Süreçler
Artırımlı
 Spiral model olarak incelenebilir.

Spiral Model






Müşteri İletişim
Planlama
Risk Analizi
Mühendislik
Yapım ve Değişim
Müşteri Değerlendirme
Çevik Yaklaşımlar




İletişim
Basitlik
Geri Besleme
Cesaret
Özet
Bilişim sistemi geliştirme;
 Problemin tanımı
 Yapılabilirlik çalışması
 Sistem Analizi
 Sistem Tasarımı
 Sistemi Gerçekleştirme ve Bakım temel
adımlarından oluşmaktadır.
Sistem analizi; problemin çözümlerinin neler olduğunu
ve sistemin çalışma sürecini ortaya çıkarmaktadır.
Sistem tasarımı; sistemin nasıl gerçekleştirileceğinin
tanımlanmasıdır.
Sistem Gerçekleştirme; tasarıma uygun kodlama
yapılır ve kontrol edilir.
Sistem Bakım; sistemin hatasız kullanımı için yapılan
destek işlemleridir.
Kaynakça
1.
2.
3.
Arthur M. Langer, “Analysis and Design of
Information Systems”, Third Edition
,
Springer., 2010.
Simha R. Magal, Jeffrey Word, “Essentials of
Business Processes and Information
Systems”, John Wiley & Sons, 2009.
Kenneth E. Kendall and Julie E. Kendall,,
“Systems Analysis and Design”, 8th Edition),
Prentice Hall College Div., 2010.
Download