sgk`lıya serbest diş hekimliklerinde tedavi imkanı

advertisement
SGK'LIYA SERBEST DİŞ HEKİMLİKLERİNDE TEDAVİ İMKANI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki sigortalılar, teknik hazırlıkların
tamamlanmasıyla ağustos veya eylül ayından itibaren ağız ve diş tedavisinde serbest diş
hekimliklerinden hizmet alabilecek.
SGK Başkan Vekili Fatih Acar, Sağlık Uygulama Tebli ği'nde (SUT), ağız ve diş tedavisinde
serbest diş hekimlikleri ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alınması
konusunda bir takım düzenlemeler bulunduğunu anımsattı.
Türk Dişhekimleri Birliğinin bu düzenlemelerle ilgili olarak Danıştay 10. Dairesi'nde bir
dava açtığını ifade eden Acar, dairenin, 2008 yılı SUT'unda yer alan “serbest diş
hekimliklerindeki tedavi bedelinin ekte belirtilen bedellerden yapılmasının” yürütmesinin
durdurulmasına karar verdiğini belirtti.
Acar, karar sonrasında SUT ekindeki listenin mi, yoksa Türk Dişhekimleri Birliğinin asgari
diş tedavi ve muayene ücretine ilişkin tarifesinin mi uygulanacağı konusunda boşluk
oluştuğunu, bunun üzerine sevk işlemini durdurmak zorunda kaldıklarını kaydetti.
“HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ HAZIR”
Serbest diş hekimlerinden hizmet almaya sıcak baktıklarını vurgulayan Acar, konuya
çözüm getirmek amacıyla Türk Dişhekimleri Birliği yöneticileri ve 33 oda başkanıyla bir
araya geldiklerini bildirdi. Acar, şöyle konuştu:
“Türk Dişhekimleri Birliği bize bir takım öneriler getirdi. MEDULA entegrasyonunun
yapılması, hasta takibi, ağız şemasının sisteme işlenmesi, tedavi kalemlerinin
belirlenmesi gibi çeşitli önerileri kabul ettik. Hizmet alım sözleşmeleri hazır şu anda. Diş
hekimine ödenecek tavan ücretin belirlenmesi gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Teknik olarak diş hekimlerinin muayenehanelerinin MEDULA sistemiyle entegrasyonunun
sağlanabilmesi için teknik altyapı çalışmalarının bitirilmesi gerekiyor. Bu çalışmaları
arkadaşlarımız teknik düzeyde değerlendirdiler. Ağustos veya Eylül ayında teknik
hazırlıklar bittiğinde, artık vatandaşlarımız serbest diş hekimlerine tedavi olabilecek
duruma gelebilecekler. Artık vatandaşlarımız ağız ve diş sağlığı tedavileri için devlet
hastanelerine gitmek zorunda kalmayacaklar. Bu açılımımıza 33 oda başkanından da son
derece olumlu destek geldi. Vatandaşların yanı sıra binlerce diş hekimi bu gelişmeyi
bekliyor.”
“SEVKSİZ, DOĞRUDAN BAŞVURU” TALEBİ
Alınan bilgiye göre, Türk Dişhekimleri Birliğinin, ağız ve diş tedavisinde serbest diş
hekimliklerinden hizmet alınması konusundaki önerileri şöyle:
“-Kamu tüm tedavi işlemlerini sunmaya devam etmeli.
-Serbest diş hekimlerinden “tanımlanmış tedavi kalemleri” alınmalı.
-Sistemin kamuya maliyetinin belirlenebilmesi açısından puanlama temelinde kota sistemi
getirilmeli. Hekimlerin yıllık kotalarının doldurulmasına esas teşkil edecek puanlama
sistemi her girişimsel işlemin zorluğu ve süresi göz önüne alınarak yapılmalı.
-Sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alan bireyle r , serbest çalışan diş hekimlerine
sevksiz, doğrudan başvurabilmeli.
-Mesleğini serbest icra eden diş hekimi istediği takdirde sistem içerisinde yer alabilmeli.
Sisteme yeni girecek diş hekimleri için coğrafi puanlama yapılmalı.
-Yapılan işlemlerin tıbbi ve mali uygunluğunun kontrolü sağlanmalı.
-Elektronik açıdan sistemin takip edilmesi ve provizyon alınması işlemleri, kamuda da şu
anda kullanılmakta olan MEDULA sistemi içinde “ağız ve diş sağlığı modülü” yerleştirilerek
yapılmalı.
-Hastalar sisteme girerken ağız ve diş sağlığı açısından var olan durumlarının kayıt altına
alınabilmesi için değişik yöntemler uygulanmalı.”
AA
Haber Tarihi: 26 Mart 2009
Download