Reçetesiz İlaç Teminine İlişkin Duyuru

advertisement
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DUYURU
“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)” 25/05/2007 tarih ve
26532 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
SUT’un (12.3) numaralı maddesinde, SUT eki EK-2 listesinde yer alan tüberküloz,
kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, disritmiler, arteriyel hipertansiyon, kardiyomiyopati,
solunum sistemi hastalıkları, diabetes mellitus, kronik nörolojik hastalıklar ve glokom
tedavisinde kullanılan ilaçların, etken madde adının belirtildiği ilaç kullanım raporuna
dayanılarak, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla herhangi bir hekim tarafından reçete
edilmesi ve eczane tarafından reçete bilgilerinin (reçetenin tarihi, protokol no, ilaç adı, dozu
ve kullanım miktarı) rapor arkasına işlenmesi halinde, işlenen reçetede belirtilen etken madde
dozu ve günlük kullanım dozu esas alınarak rapor süresi boyunca tekrar reçete edilmesine
gerek olmaksızın, en fazla üçer aylık miktarda sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceği
belirtilmiştir.
Tebliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş etken madde adının belirtildiği sağlık
kurulu/ilaç kullanım raporu aslına dayanılarak, 15/06/2007 tarihinden sonra bir kez reçete
düzenlenmesi halinde SUT’un (12.3) numaralı maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda
reçetesiz ilaç temin edilebilecektir.
Etken madde adının belirtilmediği sağlık kurulu/ilaç kullanım raporları, sonradan
etken madde adı ilave edilse dahi reçetesiz ilaç temininde geçerli olmayıp bu uygulamadan
yararlanılabilmesi için yeni ilaç kullanım raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
Download