kdc-kardiyoloji işlemleri maliyet analizi çalışması

advertisement
KDC-KARDİYOLOJİ İŞLEMLERİ MALİYET ANALİZİ ÇALIŞMASI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kurumumuza göndermiş olduğu 01.10.2013
tarihli ve 5363. 33126 sayılı yazı ile Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim
Dallarında, 7 kalem işlemin SUT kapsamına alınması için maliyet analizlerinin yapılması,
ayrıca SUT Eki EK-2/B de yer alan 22 kalem Kalp Damar Cerrahisi işleminin EK-2/C
listesinde yer almasına ilişkin paket maliyet analizlerinin yapılarak bildirilmesi talep
edilmiştir.
Söz konusu işlemler ile ilgili olarak, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile maliyet analizi çalışması yapılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2011 ve 2012 yıllarında sağlık tesislerimizce
en çok yapılan ve en çok parasal tutara sahip işlemlerin 605060 SUT kodlu “Sekundum
atriyal septal defekt onarımı, primer” işlemi, 605070 SUT kodlu “Sekundum atriyal septal
defekt onarımı, yama ile” ve 605140 SUT kodlu “Ventriküler Septal Defekt (VSD)
kapatılması, yama ile” olduğu görülmüştür.
Çalışma, Şubat 2014 tarihinde yapılmıştır.
Detaylı bilgi için Finansal Analiz Daire Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download