SİNDİRİM ORGANLARININ GÖREVLERİ NELERDİR?

advertisement
BESİNLERİN SİNDİRİMİ
Hazırlayan
Kaan Can Genç
Yağmur Demirci
Alperen Tabaksoy
Hasan Hüseyin Taşkın
İrem Salıca
Arda Dızman
Özgür Tıkılı
SİNDİRİM NEDİR?
• Sindirim: Büyük tanecikli besin
maddelerinin, sindirim sistemi
organlarında parçalanarak, kana
geçebilecek hale gelmesine sindirim denir.
SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI
AĞIZ-YUTAK-YEMEK BORUSU-MİDE-İNCE
BAĞIRSAK-KALIN BAĞIRSAK
AĞIZ
•
•
Ağız: Besinlerin mekanik sindirimi çiğneme ile
gerçekleşir. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ise
tükürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde başlar.
Yanaklar, dudaklar, küçük dil ve damak tarafından
çevrilmiş boşluktur. Ağızda dişler, dil ve tükürük bezleri
bulunur.
YUTAK
Yutak: Besinlerin ağızdan yemek borusuna
iletilmesini sağlar.Yutakta sindirim olmaz.
YEMEK BORUSU
• Yemek Borusu: Besinleri
yapısında bulunan kaslar
yardımıyla mideye
iletir.Yemek borusunda
sindirim gerçekleşmez.
MİDE
• Mide: Besinlerin
mekanik sindirimi,
midenin kasılıp
gevşeme hareketi
ile devam eder.
Kimyasal sindirim
ise mide öz suyu
içinde bulunan
mide öz suyu ve
bazı maddeler
tarafından
gerçekleştirilir.
Böylece, besinler
İnce bağırsak
• İnce Bağırsak: Yağların kimyasal
sindirimi burada başlar. İnce bağırsağa
gelen pankreas öz suyu ile yağların,
karbonhidratların ve proteinlerin
sindirimi tamamlanır. B esinler ince
bağırsakta en küçük moleküllerine
kadar parçalanır. Bu moleküllerin ince
bağırsaktan kan damarlarına geçmesi
olayına emilim adı verilir. İnce
bağırsak, sindirim sistemimizin en
uzun bölümüdür.
Kalın bağırsak
• Kalın Bağırsak:
Besinler içerisinde
kalan su, kalın
bağırsak tarafından
emilir.
Anüs
• Anüs: Besin maddelerinin vücudumuz
tarafından kullanılamayan bölümü anüs
yoluyla atık madde olarak vücuttan
uzaklaştırılır
KAYNAKLAR
• GÜVENDER YAYINLARI TÜM DERSLER
• İNTERNET
• Bilim Çocuk Dergisi
Download