Sindirim Sistemi Kazanım Kontrol Sınavı

advertisement
Sindirim Sistemi Kazanım Kontrol Sınavı
4-
1-
25-
3-
6Proteinlerin sindirimi aşağıda verilen organlardan
hangisinde başlar?
A. İnce bağırsak
B. Ağız
C. Mide
D. Kalın bağırsak
7-
9-
10-
8-
11-
12-
15-
" ……….. besinlerin kana geçebilecek kadar küçük
parçalara ayrılmasını sağlar. "
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A. Solunum sistemi
B. Sindirim Sistemi
C. Boşaltım Sistemi
D. Sinir sistemi
13Şekildeki kavram haritasında 1, 2 ve 3 ile gösterilen
yerlere aşağıdakilerden hangisinin yazılması
uygundur?
16-
A. Hesna
B. Halil
C. Betül
D. Baki
14Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Mide besinlerin bulamaç kıvamına gelmesini
sağlar.
B. Yemek borusu besinlerin mideye ulaşmasında rol
oynar.
C. Kalın bağırsakta besinler küçük parçalara ayrılarak
kana geçer.
D. İnce bağırsakta besinler küçük parçalara ayrılarak
kana geçer.
Tabloda bazı besin gruplarının sindirim sistemi
organlarında sindirimi gösterilmiştir. Besinin organda
sindirimi gerçekleşiyor ise “tik”, gerçekleşmiyor ise
“X” ile işaretlenmiştir.
Bu tabloya bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi
çıkarılamaz?
A. Karbonhidratların sindirimi ağız ve ince bağırsakta
gerçekleşir
B. Proteinlerin sindirimi mide ve ince bağırsakta
gerçekleşir.
C. Vitamin, mineral ve su sindirime uğramazlar.
D. İnce bağırsakta üç besin grubunun da sindirimi
gerçekleşir.
1719Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin görevidir?
A. Enerji verici
B. Düzenleyici
C. Hasta edici
D. Yapıcı ve onarıcı
20-
Besin sindirimini araştırmak için şekildeki düzenekler
hazırlanıyor. Bu düzenekleri hazırlayan bir
araştırmacı aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
bulabilir?
A. Besinin iyi çiğnenmesi sindirim hızını etkiler mi?
B. Besin miktarı sindirim hızını etkiler mi?
C. Enzim miktarı sindirim hızını etkiler mi?
D. Enzim çeşidi sindirim hızını etkiler mi?
18-
Cevap
Anahtarı
1
C
2
A
3
A
4
D
5
C
6
A
7
A
8
A
9
B
10
B
11
D
12
B
13
D
14
C
15
A
16
C
17
B
18
C
19
D
20
C
Download