GRUPLAR

advertisement
SİNDİRİM-1
Mehmet Duran ÖZNACAR
1. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğun da
11.Bir besinin karbondioksit ve suya dönüşünceye
yer almaz?
kadar geçirdiği evreler, aşağıdakilerden hangisinde
A-Mide
B-Karaciğer
doğru olarak verilmiştir?
C-Apandis
D-Alveol
A. Sindirim-karaciğerde kontrol-emilimsolunum
2. Vücudumuz enerjiyi nereden sağlar?
B. Sindirim-emilim-solunum-karaciğerde
A. Mideden
kontrol
B. Kaslardan
C. Sindirim-solunum-karaciğerde kontrolC. Besinlerden
emilim
D. Kemiklerden
D. Sindirim-emilim-karaciğerde kontrol3.Hangi olay sonucunda besinlerden enerji sağlarız?
solunum
A. Sindirim
B. Solunum
12. Yediğimiz besinler vücudumuzun neresinde
C. Dolaşım
D. Boşaltım
enerjiye dönüşür?
a) İnce bağırsakta
4.Erimiş maddeler nerede kana geçer?
b) Tüm vücut hücrelerinde
A.Mide
D.Ağız
c) Damarlarda
C. Kalın bağırsak C. İnce bağırsak
d) Pankreasda
5.Pankreas, salgıladığı özsuyunu aşağıdakilerden
hangisine gönderir?
A. Mideye
B. Safra kesesine
C. Kalın bağırsağa
D. Onikiparmak bağırsağına
6.Karaciğer tarafından salgılanan öd suyu, hangi
sindirim organına dökülür?
A. İnce bağırsak
B.Mide
C.Kalın bağırsağa
D.Apandis
13.Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sindirimi
sonucu meydana gelir?
A. Gliserin
C. Glikoz
B. Aminoasit
D. Nişasta
14.Tükrükte bulunan pityalin hangi besinlere etki
eder?
A. Şekere
C. Nişastaya
B. Proteinlere
D. Besinlere
7.
I.Ağızda
II.Midede
III.İnce bağırsakta
Proteinlerin sindirimi nerede olur?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. Yalnız II
15.Besinlerin kimyasal sindirimi,önce vücudun
neresinde başlar?
8.Sindirimin yapılmadığı ancak suyun emilerek
vücuda alındığı organımız aşağıdakilerden
hangisidir?
A. İnce bağırsak
B. Pankreas
C. Kalın bağırsak
D. Dalak
A. Glikoz
C. Nişasta
A. Ağızda
C. Karaciğerde
16.Yediğimiz yumurtanın sarısı, sindirim sonunda
hangi madde maline dönüşerek kanın yapısına
geçer?
10.Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi
hastalığı değildir?
A. Ülser
B. İshal
C. Kuduz
D.Dizanteri
B. Karbonhidrat
D. Aminoasit
17.Aşağıda verilenlerden hangisi sindirim sistemine
yardımcı organdır?
A. Böbrek
9.Aşağıdakilerden hangisi sindirim sıvısı
salgılamaz?
A. İnce bağırsak
B. Pankreas
C. Mide
D. Kalın bağırsak
B. Midede
D. İnce bağırsakta
B. Akciğer
C. Karaciğer
D. Yürek Tükrükte bulunan
pityalin enzimi nişastaya etki ederek,
aşağıdakilerden hangisine parçalar?
A. Aminoasit
C. Gliserin
B. Protein
D. Glikoz
SİNDİRİM-1
Mehmet Duran ÖZNACAR
18. Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağa ait
özellik değildir?
A. Kör bağırsak ve apandiks vardır.
B. Su ve mineraller kana geçer.
C. İnce bağırsakta parçalanamayan posaları
dışarı atar.
D. Besinlerin sindirimi için enzim salgılar.
19.İnce bağırsağa sindirim için gerekli olan enzim
hangi organdan gelir?
A. Kalın bağırsaktan
B. Pankreastan
C. Karaciğerden
D. Mideden
20.Hiç sindirilmeden kana geçen organik besin
hangisidir?
A. Su
B. Mineral
C. Protein
D. Vitamin
21.Büyük besinleri hücre zarından geçebilecek hale
getirmeye ne ad verilir?
A. Sindirim
C. Fotosentez
B. Mayalanma
D. Solunum
22.İnsan vücudunda karbonhidratların sindirimi
nerede tamamlanır?
A. Ağızda
B. Midede
C. İnce bağırsakta
D. Kalın bağırsakta
23.İnsandaki sindirimle ilgili aşağıdakilerden
hangisi Yanlıştır?
A. Ağızda kimyasal sindirim olur.
B. Nişastanın sindirimi ağızda başlar, midede
sona erer.
C. Yemek borusunda kimyasal sindirim olmaz.
D. Pankreas; protein,yağ ve karbonhidratların
sindirimi için enzim salgılar.
Download