7.sınıf 2013-2014 fen teknoloji 1.dönem 1.yazılı

advertisement
2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AYDINOCAK ORTAOKULU FEN VE
TEKNOLOJİ 7. SINIFLAR 1. DÖNEM 1.
YAZILI
Adı ve soyadı:matematiksaati.com
Sınıfı ve no:
1. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi
organı değildir?
A) Ağız B) Yemek borusu C) Böbrek D) Mide
2. Aşağıdaki şekilde sindirim organlarının
sıralanışı verilmiştir
A. Aşağıdaki soruları doğru ve yanlış olarak
kodlayınız (5x2=10 puan)
1.(…) Besinlerin, çiğneme ve kas hareketleriyle
küçük parçalara ayrılmasına fiziksel (mekanik)
sindirim denir
2.(….) Kalın bağırsak yağların kimyasal
sindirimini gerçekleştirir
3.(….) Anüs, sindirim sonunda oluşan katı
atıkların vücut dışına atılmasını sağlar
4.(….) Sindirim sisteminin ilk organı ağızdır
5.(….) Astigmatizm göz kusuru kalın kenarlı
mercekle düzeltilir
B. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden
uygun olanları yazınız (5x2=10 puan)
Sindirim-fiziksel sindirim-kimyasal sindirimnefron-nöron-hipofiz-tiroit-sinir sistemi-çevresel
sinir sistemi-safra-refleks-üreter
1. Büyük moleküllü besinlerin enzimler
yardımıyla hücrelerimizin kullanabileceği kadar
küçük moleküllere dönüştürülmesine
…………………………………. denir.
2. Sinir hücresine ……………… denir.
3. Merkezi sinir sistemi dışında kalan ve
vücudumuzu saran bütün sinirler
…………………………………….. oluşturur.
4. Vücudumuzun, dışarıdan gelen ışık, ses gibi
uyaranlara ani ve istek dışı tepki vermesine
…………………… denir.
5. ……………….. bezinden büyüme hormonu
salgılanır.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru
olan seçeneği işaretleyiniz (12x5=60 puan)
Ağız
I
Yemek
borusu
III
İnce
bağırsak
II
Anüs
Buna göre numaralandırılmış yerlere hangi
organlar gelmelidir?
I
II
III
A) Mide
Yutak
Karaciğer
B) Yutak
Mide
Kalın bağırsak
C) Anüs
Pankreas
Mide
D) Pankreas
Karaciğer
Mide
3. Sindirilmiş besinlerin kana geçtiği organ ve
geçmesini kolaylaştıran yapılar, hangisinde
doğru verilmiştir?
A) Mide-villus
B) Kalın bağırsak-mukus
C) İnce bağırsak-villus D) Pankreas-anüs
4. Aşağıdaki grafikte insan kanında bulunan
glikoz miktarı değişimi gösterilmiştir.
Grafiğe göre insülin ve glukagon hormonları
hangi aralıkta etkisini gösterir?
A)
B)
C)
D)
İnsülin
I-II
I
II
III
Glukagon
III-IV
IV
III
I
9. Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan
reflekstir?
5.
A) Bebeklerin annesini emmesi
B) Karanlık bir odada gözbebeğinin genişlemesi
C) Limon görünce ağzın sulanması
D) Dizkapağına vurulduğunda ayağın yukarı
kalkması
Hipotez: Lokmaların iyi çiğnenmesi sindirimi
kolaylaştırır
Yukarıdaki hipotezi kanıtlamak isteyen
öğrenci hangi düzenekleri kullanmalıdır?
A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) II-IV
6. Aşağıdaki organlardan hangisi hem
sindirime yardımcı hem de hormon üreten iç
salgı bezidir?
A) Tiroit B) İnce bağırsak C) Pankreas D) Mide
Şekildeki köpek
bir sirkte topun
üzerinde
yürüyerek şov
yapıyor. Bu
köpeğin hangi
organı diğer
köpeklere göre daha çok gelişmiştir?
7.
A) Omurilik
B) Beyincik
C) Beyin
D) Kas
8.
10.
Yanda boşaltım sistemine ait
organların resimleri
verilmiştir? Buna göre
aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı bu şekil
üzerinden verilemez?
A)
İdrarı vücuttan dışarı atan yapı
hangisidir?
B) Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek
idrarı oluşturan yapı hangisidir?
C) İdrarın vücuttan atılmadan önce bir süreliğine
depolandığı yapı hangisidir?
D) Proteinlerin sindirilmesi sonucu oluşan zehirli
maddeyi üreye çeviren organ hangisidir?
11. Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi uzağı
görürken yakını göremez?
A) Hipermetrop B) Miyop C) Katarakt D) Şaşılık
12. Gözün hangi kısmında görüntü oluşur?
A) Kornea B) Göz merceği C) Sarı leke D) İris
13. Göz sağlığımızı korumak için
yapabileceğimiz iki madde yazınız (20 puan)
Şekildeki köpeğin merakını giderecek cevap
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiroitten salgılanan adrenalin hormonu
B) Hipofizden salgılanan büyüme hormonu
C) Pankreastan salgılanan insülin hormonu
D) Böbrek üstü bezinden salgılanan adrenalin
hormonu
Başarılar Süre:40 dakika
KADİR ŞAHİN
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
Download