odevkalemi

advertisement
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
“düzenleyici – böbrekler – ince bağırsak proteinler- köpek dişleri- sindirim kanalı- diyet –
mineraller”
 Vitamin, mineral ve su sindirim sisteminde hiçbir
değişikliğe uğramadan kana karışırlar. ( )
 Su ve ………………… tüm besinlerde bulunurlar.
 Karbonhidratlı besinlerin üzerine Lugol
damlatılınca kırmızı renk oluşur. ( )
 Vücudumuzda kirli kan
temizlenir.
 ……………………...
demektir.
……………….de süzülerek
dengeli ve sağlıklı beslenmek
 Besinlerin kana karışabilecek boyuta ayrılmasına
sindirim denir. ( )
 İnce bağırsağın başlangıç kısmına 12 parmak
bağırsağı denir. ( )
 Kalın bağırsak içerisinde bulunan ve besinlerin
emilimini sağlayan kıvrımlara tümür adı verilir. ( )
 Alt ve üst çenemizde ikişer tane
……………………bulunmaktadır.
 Besinler…………….. ………………………..ta kana karışırlar.
 Vitaminler…………………………………………yapıcı ve
onarıcı besinlerdir.
 Böbreklerde kanın süzülme işlemini yapan
binlerce nefron bulunur. ( )
 Katı ve sıvı atıklar idrar borusundan dışarı atılır.
()
 Sindirim olayı………………………… nda gerçekleştirilir.  Mide özsuyu besinler ile birlikte mideye ulaşan
mikropları yok eder. ( )
2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara "D", yanlış
olanlara "Y" yazınız.
 Canlılar harcadığı enerjiyi besinlerden temin
ederler. ( )
 Yağlar ve proteinler enerji verici besinlerdir. ( )
 Sindirim ağızda başlar, anüste biter. (
)
 Ağzımızda kesici, koparıcı, köpek ve azı dişleri
olmak üzere dört diş türü vardır. ( )
 Beslenme ile alınan besinler solunumla alınan
oksijenle yakılarak enerjiye dönüştürülür. ( )
 Yağlar vücutta en fazla bulunan besin
maddesidir.( )
 Karbonhidratlar enerji verici yapıcı ve
düzenleyici olarak görev yaparlar. ( )
 Sigaranın içinde bulunan ve bağımlılığa neden olan
madde nikotindir. (
)
 Proteinler 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda
bozularak iş göremez hôle gelirler. (
)
 Sindirim sonucu oluşan yararlı besin maddeleri
kalın bağırsak tarafından emilerek kana karışır. ( )
Download