(Sindirim Sistemi-1)

advertisement
ÖZEL MARMARA ORTAOKULU 7. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ ÖDEVİ
(Sindirim Sistemi-1)
1) Aşağıda gösterilen besin maddelerinin içlerinde en çok bulunan besin içeriğinin
ne olduğunu altlarındaki boşluklara yazınız.
2) Aşağıda verilen insan vücudu şeklinde
sindirim sistemine ait yapıların isimlerini
belirterek birer özelliklerini yazınız.
3) Sindirim sistemimizde görev alan organlarımız için hazırlanan aşağıdaki şemada boş
bırakılan yerleri doldurunuz.
4) Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin yapı birimleri nelerdir?
Karbonhidrat
_____________
Yağ
_____________
Protein
_____________
5) Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanına "D" yanlış olanlann yanına Y
harfi koyunuz.
-Öndeki kesici dişler besinleri kopartmaya yarar……….
-Mide iç yüzeyi mukusla kaplı olduğu için asidik özellikteki sıvıdan olumsuz etkilenmez……..
-İnce bağırsak yüzeyindeki villusların sayısının artması kana geçen besin miktarını azaltır…….
-Yutkunma esnasında konuşmaya çalışırsak besinler yemek borusu yerine soluk borusuna
kaçabilir ve boğulabiliriz……….
- Besinlerin fiziksel sindirime uğraması kimyasal sindirimini kolaylaştırır………
-Sindirim sistemi sağlığımız için besinleri sıcak tüketmeliyiz………
-Kalın bağırsakta sadece yağların sindirimi gerçekleşir……….
- Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar ince bağırsakta tamamlanır………
- Sindirim kanalında su bulunmasaydı enzimler çalışamayacağından besinlerin kimyasal sindirimi
gerçekleşmezdi………
- Ekmek, patates, makarna, pilav gibi besinler yağ bakımından zengindir……………
6) Aşağıda fiziksel ( mekanik) ve kimyasal sindirim çeşitleri karışık olarak verilmiştir.
Yanlarına fiziksel sindirimse (F) kimyasal sindirimse (K) harfi yazarak doldurunuz.
-Karbonhidratların ağızda tükürük sıvısı içerisindeki enzimlerle parçalanması……..
-Besinlerin ağızda dişlerle parçalanması…………
-Yağların ince bağırsaktaki enzimle parçalanması…………..
-Proteinlerin mide özsuyunda parçalanması………….
- Midedeki kaslarla besinlerin parçalanması…………..
7) Safra salgısı hangi organ tarafından üretilir. Safra sıvısının sindirim sistemimiz
açısından önemini açıklayınız.
8) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
Ağızda hem...................... hem de............................gerçekleşir.
gerçekleştirirken
Sindirimini
dişler……….................. gerçekleştirir. Yutakta ve
………...................................................sindirim olmaz. Besinler mideye
ulaştığında……………................... özellikteki mide özsuyu sayesinde ……………............. enzim
aktif hale geçer ve proteinin kimyasal sindirimi gerçekleşir, incebağırsaklarda besinlerin
sayesinde
kaslar
ilerlemesine……………............. hareket denir. Bu hareket ………………..............
görülür. Kalınbağırsaklarda yaşayan bakteriler sayesinde …………………….......... ve
……….................. vitaminleri sentezlenir.
9) Nişasta, protein ve yağ miktarlarının ağızda, midede ve ince bağırsaktaki
miktarlarının zamana bağlı değişim grafiklerini çiziniz.
10)
Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
11) Besin maddelerini vücuttaki görevlerine göre uygun kutulara yerleştiriniz.
12) Dengeli ve yeterli beslenmek isteyen bir öğrencinin üç temel öğününde tercih
edeceği mönü hazırlayınız.
Kahvaltı
:
.............................................................................................................................................
Öğle Yemeği
:
.............................................................................................................................................
Akşam Yemeği :
.............................................................................................................................................
Download