LİNEER DÖNÜŞÜM LİNEER DÖNÜŞÜM 1. y=x doğrusuna göre

advertisement
LİNEER DÖNÜŞÜM
1. y=x doğrusuna göre simetri dönüşümün
matrisi aşağıdakilerden hangisidir?
 1 0
A) 

 0 1
1 0 
D) 

0  1
1 0
B) 

0 1
0  1
E) 

1 0 
0 1
C) 

1 0



2. A  (x, 2, 0) , B  (1, y, 0) , C  (2, 0, x  y)
vektörleri doğrusal bağımlı ise, x ile y
arasındaki bağıntı ne olur?
A) (x+y)(xy+2)=0
C) (x+y)(xy-2)=0
E) x2-y2=0
B) (x-y)(xy+2)=0
D) (x-y)(xy-2)=0
3. f:R2R2 lineer dönüşümüne karşı gelen
matris,
 1
3



2 
A 2
1 
 3
 2
2 
olduğuna göre,f altındaki görüntüsü
1 3 
 ,
 olan (x,y)R2 aşağıdakilerden
2 2 


hangisidir?
A) (0,1)
D) (0,0)
4.
 2
2 
B) 
,
 2
2 

E) (1,0)

1 3 

C)  ,
2 2 



V1  (0,  3, 1) , V2  (1, 2, b) ,
5. f,g, R bir boyutlu vektör uzayında iki lineer
dönüşümdür. f(3)=2, g(1)=3 olduğuna göre,
(fog)(2x+3) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x+6
D) 6x-7
B) 6x+2
E) 6x
C) 6x+8
6. f ile g, R2 den R2 ye birer lineer dönüşüm
olup f(x,y)=(x+y,x-y) , g(x,y)=(-y,-x)
şeklinde tarif ediliyor. Buna göre 2f-3g
dönüşüm altında görüntüsü (-3,7) olan ikili
aşağıdakilerden hangisidir?
 3 
A)   ,0 
 2 
 7 
B)   ,2 
 3 
2 3
D)  , 
3 7
E) (1,-1)
C) (2,1)
b
a


7. T  
 matrisi A(1 , 2) noktasını
c
d
(-2 , 3) noktasına dönüştürüyorsa B(2 , 4)
noktasını hangi noktaya dönüştürür?
3
)
2
E) (-2 , 3)
B) (1 ,
A) (2 , -3)
D) (4 , -6)
C) (-4 , 6)
8. (a, b)R2 (a0) vektörünün (1, 2), (-1, -2)
vektörlerinin gerdiği alt-uzayın bir elemanı
olması için a, b arasında nasıl bir bağıntı
bulunmalıdır?
A) a-b=0
D) 3a-2b=0
B) a+b=0
E) 2a-b=0
C) a+2b=0

V3  (a, 0,  2) vektörleri doğrusal bağımlı
iseler a ile b arasında nasıl bir bağıntı
vardır?
A) 3ab+2a+6=0
C) 3ab-2a+6=0
E) -3a-2a+6=0
B) -3ab+2a+6=0
D) 3ab+2a-6=0


9. V1  (a , 2) , V2  (3 , 7) vektörleri doğrusal
bağımlı olduğuna göre, a kaçtır?
A) 
7
3
B) 
3
7
C) 
7
6
D) 
6
7
E)
14
3
LİNEER DÖNÜŞÜM
10. Aşağıdakilerin hangilerinde varılan
vektörler, bulundukları uzayı germez?
A) [2, 3] ; [6, 9]
1-C 1971 ÜSS
6-E 1979 ÜSS
C) [3] ; [4]
E) [2, -3] ; [3, 2]
D) [1,2] ; [2,1]
B) [2, -3] ; [2, 3]
2-C 1975 ÜSS
7-C 1982 ÖYS
3-E 1978 ÜSS
8-E 1984 ÖYS
4-A 1978 ÜSS
9-D 1989 ÖYS
5-A 1978 ÜSS
10-A 1992 ÖYS
Download