MAT203

advertisement
Dersin Adı: Doğrusal Cebir I
Yıl: İki
Dönem:
Sonbahar
Türü: Zorunlu
Saatler/Hafta: 5 saat
Öğretim Elemanı: Selma Altınok Bhupal
Dersi Kodu: MAT 203
Düzey: Lisans
ECTS Kredi: 8
Toplam Ders Saati: 70 saat
Eğitim Dili: Türkçe
ÖN KOŞUL:
Yok
AÇIKLAMALAR:
Amaç: Bu ders, temel bilimin bütün dallarında vazgeçilmez olan doğrusal cebirin temel içeriklerini içeriyor.
İçerikler: Lineer denklem sistemleri. Matrisler ve matris cebirı. Vektör uzayları, tabanlar ve boyut, taban
değişimi. Doğrusal dönüşümler. Sıfırlayan uzay. Rank. Lineer dönüşümlerin uzayı. Lineer dönüşümlerin
matrislerle temsili.
Ders Programı:
(3 Hafta) Lineer denklem sistemleri, matrisler ve matris cebiri.
(3 Hafta) Vektör uzayları, tabanlar ve boyutler, taban değişimi .
(3 Hafta) Lineer dönüşümler, sıfırlayan uzaylar, rank.
(2 Hafta) Lineer dönüşümlerin uzayları.
(3 Hafta) Lineer dönüşümlerin matrislerle temsili.
ÖĞRETME VE ÖGRENME METODLARI :
Derse düzenli katılım şart. Öğrencilerden derse gelmeden önce ödev olarak verilen kısımları çalışmaları
beklenmektedir. Ara sınav ve finallerden önce problem çözme saatleri yapılmaktadır.
DERS KİTABI:
Linear Algebra, K. Hoffman, R. Kunze, Prentice-Hall, 1961
Lineer Cebir Dersleri, Problemler ve Çözümleri, G. Güngöroğlu, A. Harmancı, Ankara 2000, ISBN:975-935851-6.
SINAVLAR:
Ara sınav
Final sınavı
Toplam
40%
60%
100%
Download