Ek-2 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) BM/AEK STANDARTLARI HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Banaklığı’ndan alınan yazıda; Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
(BM/AEK) Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu tarafından; tarım ürünlerinde uluslararası
ticarete konu standartları belirlemeye yönelik olarak 29 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihlerinde 60. Taze
Meyve ve Sebze Uzmanlar Grubu Toplantısı, 18-21 Haziran 2012 tarihlerinde ise 59. Kuru ve
Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu Toplantısı’nın gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu toplantılar kapsamında ihracatımız açısından önem arz eden yaş
meyve ve sebze ürünleri (domates, kiraz, narenciye, erik, elma ve taze acı biber) ile kuru ve
kurutulmuş ürünlere (kuru kayısı, kuru incir, kabuklu ceviz, çekirdekli/çekirdeksiz kuru üzüm)
yönelik revize standartların yanı sıra “Amerika Birleşik Devletleri (ABD) delegasyonunun Kabuklu
Yemişler ve Kurutulmuş Ürünlerin Ticari Kalite Denetimlerinde örnekleme Planının Geliştirilmesine
Yönelik Çalışması” hakkında Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.
Bu kapsamda, alınan değerlendirmeler çerçevesinde BM/AEK 68. Ticaret Komitesi Tarımsal
Kalite Standartları Çalışma Grubu Toplantısı’nda sunulmak üzere oluşturulan yaş meyve ve sebze
ürünleri (domates, narenciye, elma ve taze acı biber) ile kuru ve kurutulmuş ürünlere (kuru kayısı,
kuru incir, kabuklu ceviz ve çekirdekli/çekirdeksiz kuru üzüm) yönelik ülkemiz görüşleri Ek-1 ve Ek2’de yer almakta olup, konuya ilişkin değerlendirmelerinizin yer aldığı bir bilgi notunun en geç 19
Eylül 2012 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail:
[email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
2) MALEZYA’YA İHRACAT YAPAN FİRMALARIMIZIN
DİKKATİNE!
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan
yazıda; Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın Ekim ayı içerisinde ülkemizde bulunacak olan
Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Dato’ Mustapa MOHAMED ile bir görüşme
gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.
Bu çerçevede; söz konusu pazarda karşılaşılan sorunlar ile anılan ziyaret esnasında gündeme
getirilmesinde fayda görülen hususlar hakkında ekli formun doldurularak en geç 19 Eylül 2012
Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail:
[email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
3) FAS GIDA ÜRÜNLERİ SAĞLIK GÜVENLİĞİ MİLLİ OFİSİ’NİN
HASTALIK DUYURUSU
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Fas Gıda Ürünleri Sağlık Güvenliği Milli Ofisi’nin
2012 yılı Temmuz ayına ait ilişikteki duyurusuna atıfla, Fas’ta 30 koyun çiçeği, 17 kuduz ve 16 mavi
dil vakasının saptandığı bildirilmektedir.
**************************************************
4) ÇEŞİTLİ DUYURULAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK/Türk-Litvanya İş Konseyi
tarafından, Litvanya Siaulial Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası Heyeti’nin İstanbul ziyareti
çerçevesinde, 8 Ekim 2012 Pazartesi günü, 13.30-17.30 saatleri arasında TOBB Plaza’da
“Litvanya Siaulial Heyeti Toplantısı” gerçekleştirileceği ve Litvanya ile başta lojistik ve
inşaat sektörleri olmak üzere enformasyon ve bilişim teknolojileri, enerji, tekstil, makine, metal
endüstri, gıda ve tarım (sebze-meyve) alanlarında önemli işbirliği fırsatlarının mevcut olduğu
belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, anılan toplantıya katılmak isteyen firmaların 28 Eylül 2012 tarihine kadar
DEİK’e (Sn. Aycan DAMALI, E-mail: [email protected] Tel: 0212 339 50 74) müracaat
etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
***************************

Safyün Halı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah GÖLBAŞI tarafından yaptırılan Hatice
GÖLBAŞI İlköğretim Okulu’nun açılışı 23.09.2012 Pazar günü saat 15:00’de Besni’de
yapılacaktır. Açılışa tüm firmalar davetlidir.
***************************

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (OAİB) aldığımız bir yazıda; Hong Kong, Tunus ve
Irak'ta açılan ihalelerle ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabileceği
belirtilmektedir.
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
İhale Duyuruları
- Hong Kong
- Tunus
- Irak
***************************
4
Download